Приемно време на началниците на отдел „Пътна полиция”-СДВР

ВПД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"

Тенчо Тенев

тел.
982-3030

приемно време:

сряда
15.00-16.00

ЗАМ.-НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"


Радослав Начев


тел.
982-3030

приемно време:

сряда
15.00-16.00


Началник Сектор 01- "Организация и контрол на пътното движение"
тел.
982-4894

приемно време:

вторник и четвъртък
15.00-16.00


Началник Сектор 02 - "Контрол, регулиране 
и осигуряване на мероприятия"Стоимен Славев


тел.
982-3050

приемно време:

четвъртък
15.00-16.00


Началник Сектор 03 - "Административно обслужване"


Даниела Дескова


приемно време:

вторник и четвъртък 
15.00-16.00


Началник Сектор 0
4 - "Пътни превозни средства"


Ален Миалков


тел.
982-3285

приемно време:

вторник и петък
15.00-16.00


Началник група „ОД и АСУД”

За заверяване на проекти по организация на движението


 Ивайло Петков


тел.
982-3515
982-3340

приемно време:

понеделник, сряда и петък 
09.00- 12.00

 

Група "Отчет на водачи на МПС" –  тел. 982-3585 

Група "Административно-наказателна дейност" - тел. 982-3460, 982-2720

Група „Автоматизирани системи за контрол на пътното движение” – тел. 982-4849, 982-4845, 982-2695

Началник група "Идентификация и технически контрол" – Х. Петров - тел. 982-2545, 982-3126

Началник група "Регистрация и отчет на ПС" – тел. 982-3433