Приемно време на началниците на отдел „Пътна полиция”-СДВР

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"

 

Тенчо Тенев

 

 

 

приемно време:

 

ВРЕМЕННО ПРЕНАЗНАЧЕН НА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"


Любомир Костадинов


тел.982-3030

приемно време:

сряда
15.00-16.00

Началник Сектор 01- "Организация и контрол на пътното движение"


Николай Петров


тел.982-7293
тел.982-5660

приемно време:

вторник и четвъртък
15.00-16.00

ВПД Началник Сектор 02 - "Контрол, регулиране и осигуряване на мероприятия"


Стоимен Славев


тел.982-3050

приемно време:

четвъртък
15.00-16.00

ВПД Началник Сектор 03 - "Административно обслужване"


Гергана Борисова

тел.982-4828

приемно време:

вторник и четвъртък 
15.00-16.00

Началник Сектор 04  "Пътни превозни средства"


Мартин Цурински

тел.982-3285

приемно време:

вторник и петък
15.00-16.00

Началник на група „ОД и АСУД”

За заверяване на проекти по организация на движението

 

Валентин Василев

тел.982-3515 ,
      982-3340

приемно време:

понеделник, сряда и петък 
09.00- 12.00

 

"Отчет на водачи на МПС" –  тел.982-2933, 982-4055

група "Отчет на водачи на МПС" - тел.982-7295, 982-7735, 982-2760

Началник група „Автоматизирани системи за контрол на пътното движение” – Б. Славчева – тел.982-3680

Началник група "Идентификация и технически контрол" – Х. Петров - тел.982-5655, 982-3575, 982-3126

Началник група "Регистрация и отчет на ПС" – Г. Николова - тел.982-3433