МВР

СДВР

 

Структура

СДВР

Отдел „Противодействие на криминалната престъпност”

Отдел "Икономическа полиция"

Отдел „Охранителна полиция”

Отдел "Специализирани полицейски сили за опазване и възстановяване на обществения ред"

Отдел „Разследване”

Отдел „Човешки ресурси”

Отдел „Координация и информационно-аналитична дейност”

Отдел „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности”

Отдел "Пътна полиция"

Отдел „Експертно-криминалистическа дейност”

Отдел „Оперативен дежурен център”

Отдел "Миграция"

Отдел "Български документи за самоличност" - БДС

Сектор "Масови мероприятия"

СДВР - Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни лица

Служба "Пресцентър и връзки с обществеността" - СДВР

01 РУ-СДВР

02 РУ-СДВР

03 РУ-СДВР

04 РУ-СДВР

05 РУ-СДВР

06 РУ-СДВР

07 РУ-СДВР

08 РУ-СДВР

09 РУ СДВР