МВР

СДВР

 

07 РУ СДВР

Адрес:

гр. София, п. код 1700

ж. к. "Младост", бул. "Александър Малинов" № 1

 

телефони:

Оперативна дежурна част: 02/982 87 60; 02/862 61 08

 

 

Звено "Български документи за самоличност":
гр. София, ж. к. "Младост-3", бул. "Свето Преображение" № 1 (в сградата на СО район "Младост")
тел.: 02/982 59 05; 02/982 59 06; 02/982 59 07
факс: 02/982 87 63
Работно време с граждани: от 07.30 ч. до 17.45 ч. всеки делничен ден


група КОС
гр. София, бул. "Александър Малинов" № 1
тел.: 02/982 87 78; 02/982 87 71

 

Приемното време на Началника на 07 РУ СДВР е всеки четвъртък от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Приемното време на Зам-началника на 07 РУ СДВР е всеки петък от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Приемното време на полицейските инспектори по райони е всеки делничен ден от 16.30 ч. до 17.30 ч. 

Обслужваната от 07 РУ СДВР територия обхваща два административни столични района: "Младост" и "Студентски".

 

На територията на 07 РУ СДВР живеят около 350 000 души.

 

В по-голямата си част, територията на 07 РУ СДВР е застроена с жилищни блокове с множество паркирани автомобили. Има оформена промишлена зона в ж. к. "Младост" и огромен учебен център, включващ 8 ВУЗ-а и 63 общежития в "Студентски град".

На територията на 07 РУ СДВР са разположени сградите на множество дипломатически представителства и резиденции.