МВР

СДВР

 

09 РУ СДВР

Адрес:

гр. София, п. код 1359

ж. к. "Люлин ІV" бл. 464, вх. В

 

телефони:

Оперативна дежурна част:
02/982 56 00; 02/982 56 01; 02/824 36 55

 


Звено "Български документи за самоличност":
гр. София, п. код 1359, ж. к. "Люлин ІV" бл. 464, вх. В
телефони:  02/982 55 03; 02/982 55 04; 02/982 55 05; 02/982 55 11
факс: 02/982 55 29; 02/982 56 05
Работно време с граждани: от 08.00 ч. до 17.45 ч. всеки делничен ден

 

Приемното време на началника на 09 РУ СДВР е всеки четвъртък от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Приемното време на Зам.-началника на 09 РУ СДВР е всеки петък от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Приемното време на полицейските инспектори по райони е всеки делничен ден от 16.30 ч. до 17.30 ч.
 

Обслужваната от 09 РУ СДВР територия обхваща три административни столични района: Люлин, Връбница и Банкя.

 

Населението на територията на 09 РУ СДВР е приблизително 190 700 души, което представлява около 14 % от населението на столицата.

 

През територията на 09 РУ СДВР преминават важни пътища и местно и национално значение, с интензивен поток от автомобили на чужди и наши граждани. Дължината на основната пътна мрежа в обслужвания район е 765 км.

Бул. "Сливница" е изходна точка за ГКПП-Калотина.

Бул. "Ломско шосе" е основна пътна артерия, осигуряваща вход/изход за и от гр. София към северозападна България.

През територията на 09 РУ СДВР минават и главните европейски пътища Е-79 и Е-80.