МВР

СДВР

 

Новини

Предприети мерки по издаване на български лични документи

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от СДВР, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи с платена такса за обикновена или бърза услуга във всяко едно от звената БДС от 01 РУ до 09 РУ на територията на столицата и във всяко от дежурните по график районни управления.

Заявления за издаване на документи, с внесена такса за експресна услуга, се подават в отдел „Български документи за самоличност” - СДВР (гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48).

Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.

Готовите лични документи се получават в звеното БДС на СДВР, където е подадено заявлението.

След направен анализ на натовареността на звената „Български документи за самоличност”, работното време е от 08.00 ч. до 17.45 ч.

Както вече бе съобщено, статистиката отчита ръст на желаещите да подновят своите лични документи, което налага и въвеждането на по-гъвкава организация на работа. След обучение, в обслужването на гражданите ще се включат и допълнително назначени служители, които да подпомогнат работата при засилване на потока. В случай, че след попълване на състава са възможни други промени, гражданите ще бъдат своевременно осведомени.

Работно време на всички звена БДС в районните управления на територията на София в делнични дни:
От 08.00 ч. до 17.45 ч. без обедна почивка и единично прекъсване на работа в интервала 13.00 - 13.30 ч. за дезинфекция с оглед спазване на противоепидемичните мерки.

Всяка събота - Отдел БДС - СДВР, на адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48, с прием на заявления за издаване на БЛД - лични карти и паспорти с такса за експресна и обикновена услуга;

График на дежурните звена БДС при СДВР за съботните дни през месец юни 2021 г., с работно време от 08.30 ч. до 14.30 ч.: 


5 юни - Шесто и Седмо РУ;

12 юни - Пето и Девето РУ;

19 юни - Второ и Осмо РУ;

26 юни - Първо и Трето РУ.

В тази връзка Ви предоставяме информация за натовареността по РУ, както следва:

14 юни 2021

Съобщение относно създадена организация във връзка с изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

Звената „Български документи за самоличност” при СДВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание


УВАЖАЕМИ
  ГРАЖДАНИ,

Звената „Български документи за самоличност при СДВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание

В седмицата преди 11 юли 2021 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Отдел „Български документи за самоличност” при СДВР е създал следната организация за работа:

 

 1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

 2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 09 юли 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

   

  За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

   

 1.  Гражданите лично да подадат искане в ОБДС - СДВР и БДС /РУ/ при СДВР за дните от 06 юли 2021 г. до 10 юли 2021 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч. и на 11 юли 2021 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч. Удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 10.07.2021 г. (събота) и на 11.07.2021 г. (неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР.

 2.  Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

 3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

   

   

  Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

   

  УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 11  ЮЛИ 2021 Г. 

15 юни 2021

СДВР търси собствениците на намерени суми пари

Средства в лева и евро са били загубени на метростанциите „Европейски съюз“, „НДК“ и „Стадион Васил Левски“

 

През месец май на територията на столичното метро са намерени суми пари в евро и лева, чиито собственици до момента не са ги потърсили. Граждани са предали средствата на полицейски служители от сектор „Метрополитен“ при  Отдел „Охранителна полиция“ – СДВР, намерени съответно на 5 май на метростанция „Европейски съюз“, на 19 май на метростанция „НДК“ и на 22 май на метростанция „Стадион Васил Левски“.

Към момента парите са на съхранение в сградата на сектор "Метрополитен", на адрес: София, бул. „Драган Цанков“ № 5. Собствениците могат да потърсят изгубените суми там, за повече информация могат да се обадят и на тел. 02 9820419  - дежурна част на сектор Метрополитен - ООП – СДВР. Парите могат да бъдат получени след удостоверяване на съответни детайли.

25 май 2021

Столични полицаи ще следят спазването на изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите средства

По повод зачестилата употреба на пиротехнически изделия на обществени места по време на абитуриентските тържества от СДВР напомнят, че има законови забрани и нарушителите ще понесат своята отговорност.

Обръщат  специално внимание върху спазването на изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите средства, чиито текстове забраняват откритото носене на огнестрелно оръжие и употребата на пиротехнически изделия в близост до леснозапалими материали, в районите на здравни, лечебни, учебни заведения, молитвени домове, храмове и манастири. Полицейски екипи ще следят за недопускане на подобни нарушения.

СДВР припомня, че пиротехническите средства,  които се продават свободно на пазара, са забранени за употреба в закрити помещения и превозни средства. Нарушителите ще бъдат санкционирани.

 

25 май 2021