МВР

ОД Монтана

 

Сектор “Пътна полиция” -гр. Монтана, ул. ”Искър” №11


• Участва в цялостната дейност по осигуряване безопасността на движението по пътищата, пътния контрол и организацията на движение
• Издава свидетелства за правоуправление, води на отчет водачите на МПС, ППС, пътно-транспортните произшествия и последиците от тях
• Административно-наказателна дейност по ЗДвП
• Дава писмени становища по проекти за организация на движението по първокласни пътища и пътно-транспортни обекти
• Взаимодейства с митнически, данъчни и други органи, ведомства и асоциации с цел ограничаване на престъпленията, свързани с МПС