МВР

ОД Монтана

 

 

  Област Монтана обхваща централните райони на Северозападна България и заема площ от 3 618 кв.км, което е 3,27% от територията на страната. На север областта граничи с Република Румъния /53 км по протежението на коритото на река Дунав/, на запад - с Видинска област, на югозапад - със Съюзна Република Югославия /48 км по границата със Сърбия/, на изток - с Врачанска област и на югоизток - със Софийска област.
  Населението на област Монтана е 171 000 души. То е разпределено в 130 населени места, от които 8 града и 122 села, обособени в 11 общини. По брой на жители най-големи са градовете Монтана – административен и културен център на областта; Лом, Берковица, Вършец, Вълчедръм, Бойчиновци. Пътната мрежа в региона е 1 043 км. Добре развити са селското стопанство, хранителната, електронната, машиностроителната и керамичната промишленост. Районът е екологично чист и предлага отлични възможности за развитие на промишлено селско стопанство и туризъм.
  През област Монтана преминава и най-краткият път от Северозападна към Югозападна България, от Западна Европа през ферибота при гр. Видин и пристанището в гр. Лом към Южна България и Близкия изток. Изградени са добра транспортна инфраструктура, водоснабдяване, електроснабдяване и газоснабдяване. Функционира модерна съобщителна инфраструктура.