МВР

ОД Монтана

 

Директор Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Монтана

Комисар Венцислав Райков

 Роден на 28.10.1970 г. в гр. Монтана
 Завършил ВИПОНД-МВР, специалност "Противопожарна техника и безопасност и ВиК" - магистър
 20.09.1994 г.- 1997 г. назначен като инструктор І степен в Районна служба “Противопожарна охрана” - Лом
01.07.1997 г. – 01.06.1999 г.- инструктор ІІ степен “ДПК, противопожарна дейност и работа с обществеността” в Районна служба “Противопожарна охрана” - Монтана
01.06.1999 г. – 18.09. 2000 г. – инспектор “Пожарогасене” в РСПАБ-Монтана
2000 г. – 2001 г. – инспектор “Пожарогасене” в РЗПАБ
2001 г.- 2006 г. – началник група “Пожарогасене” в РЗПАБ-Монтана
01.05.-01.09.2006 г. –  началник група “ПГ, АСД и ЗН” в ОДПБЗН-гр.Монтана
01.09.06 г. – 03.09.07 г. – началник сектор “ПГ, АСД и ЗН” в ОДПБЗН-гр.Монтана
03.09.2007 г. – началник РС”ПБС”-гр.Монтана
01.06.2010 г. - зам.-директор "ПБС" - Монтана
17.12.2010 г. - зам.-директор "ПБС" в ОД МВР Монтана, с присъдена категория Б - комисар
24.01.2011 г. - началник ОУ "ПБЗН" -  Монтана
01.10.2014 г. - директор РД "ПБЗН" - Монтана
18.11.2014 г. - награден с почетен медал на МВР за справяне с наводнението в гр. Берковица
05.07.2016 г. - награда от вътрешния министър "Почетен знак на МВР ІІІ степен" за високи резултати, проявени инициативност и професионализъм при решаване на служебните задачи
Семеен, с едно дете.

Приемен ден: понеделник 11-12ч.
Телефон: 096/ 396 220
e-mail: [email protected]

Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

адрес: гр. Монтана, ул. "Искър" №24
работно време: от понеделник до петък от 08,30 ч. до 17,30 ч.