МВР

ОД Монтана

 

Новини

Важно за гражданите, чиито лични документи изтичат през 2020 г.

 
     Уважаеми граждани,

  В ОДМВР Монтана е създадена организация за предсрочна подмяна на документите за самоличност, изтичащи през 2020 година.
  Не е задължително да се изчаква изтичане валидността на личната карта, паспорта и свидетелството за управление на моторно превозно средство (СУМПС), за да се подава заявление за нов документ.
  Всички лица с постоянен адрес на територията на Област Монтана имат възможност да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт във всяко едно от звената в ОДМВР Монтана:
- Сектор „Български документи за самоличност“ гр. Монтана, бул. „Александър Стамболийски“ № 2
- Районно управление гр. Лом, ул. „Филип Тотю“ № 9
- Районно управление гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13
- Районно управление гр. Вършец, ул. „Ботуня“ № 2

 Приемът на заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС се извършва в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Монтана, ул. „Искър“ № 11.
Звената „Български документи за самоличност“ в Районните управления на ОДМВР в гр. Лом, гр. Берковица и гр. Вършец приемат заявление за издаване на СУМПС на български граждани само с обикновена услуга, в случаите на:
 - подмяна на СУМПС, поради изтичане срока на валидност;
 - при вече изтекъл срок на валидност;
 - при промяна на данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация и при издаване на дубликат.

  Мярката е с цел по-равномерно натоварване на звената „Български документи за самоличност“ и сектор „Пътна полиция“, както и за удобство на гражданите.

 Гражданите, които притежават валиден електронен подпис могат да подадат он-лайн заявление за подмяна на лична карта и паспорт на адрес: e_uslugi.mvr.bg.

 Заявление за подмяна на повредено, унищожено, изгубено или откраднато свидетелство за управление на МПС с ново свидетелство със същата валидност може да се подаде и по електронен път чрез: e_uslugi.mvr.bg.

Данни за изтичащи документи, издадени от ОДМВР Монтана:
- Изтичащи лични карти през 2020 г. – 13 986 бр., 2021 г. – 20 928 бр.
- Изтичащи паспорти през 2020 г. – 4 034 бр., 2021 г. – 4 246 бр.
- Изтичащи СУМПС през 2020 г. – 9 728 бр., 2021 г. – 9 950 бр.

 

 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 16 - 20 ноември 2020 г.

ОДМВР Монтана

302

РУ Лом

126

РУ Берковица

46

РУ Вършец

20


23 ное 2020

Със заповед на вътрешния министър от днес Петко Шумански е назначен за началник на Районното управление в Монтана

  Със заповед на министъра на вътрешните работи, считано от 27.11.2020 г., гл. инспектор Петко Шумански е назначен за началник на Районното управление на полицията в гр. Монтана. През последните 11 години той бе началник на Криминална полиция в РУ Монтана.
 През 2001 г. е завършил Академията на МВР в гр. София, със специалност „Противодействие на престъпността и охрана на обществения ред”. Същата година започва работа в Криминална полиция на РПУ Монтана, а след 5 години постъпва в сектор „БОП” в ОДМВР Монтана, където заема длъжностите – дознател, разузнавач и началник сектор „БОП”.
 През годините е награждаван с 8 отличия „писмена похвала” от ръководството на ОДМВР Монтана, 2 награди „обявяване на благодарност” от директора на ОДМВР Монтана и от вътрешния министър и парична награда от главния секретар на МВР.27 ное 2020

Удължаване срока на валидност на личните карти, паспорти и СУМПС

 С изменение на параграф 10 от преходните и заключителни разпоредби на Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците, (Обн. ДВ. Бр. 98 от 17 Ноември 2020 г.), беше прието следното:
 Срокът на валидност на личните карти и паспортите, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.01.2021 г., се удължава с 6 месеца.
За срока на удължаването личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина при условията на реципрочност. При желание/необходимост всеки гражданин  може да подаде заявление за нова лична карта и паспорт и преди изтичането на удължения срок.
 Срокът на валидност на СУМПС, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.12.2020 г., се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.
Напомняме, че всички граждани с постоянен адрес на територията на Област Монтана имат възможност да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт във всяко едно от звената „Български документи за самоличност“:
- Сектор „Български документи за самоличност“ гр. Монтана, бул. „Александър Стамболийски“ № 2
- Районно управление гр. Лом, ул. „Филип Тотю“ № 9
- Районно управление гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13
- Районно управление гр. Вършец, ул. „Ботуня“ № 2

Приема на заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС се извършва в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Монтана, ул. „Искър“ № 11.

Звената „Български документи за самоличност“ в Районните управления на ОДМВР в гр. Лом, гр. Берковица и гр. Вършец приемат заявление за издаване на СУМПС на български граждани само с обикновена услуга, в случаите на: подмяна на СУМПС, поради изтичане срока на валидност; при вече изтекъл срок на валидност; при промяна на данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация и при издаване на дубликат.

23 ное 2020

Опасността от пожари се увеличава през отоплителния сезон, напомнят от РДПБЗН Монтана

   През отоплителния сезон, се увеличава опасността от възникване на пожари от непочистени комини и димоотводни тръби, както и от неизправни отоплителни уреди. В тази връзка РДПБЗН Монтана напомня основни правила при експлоатацията на отоплителните уреди:
- Отоплителните уреди и съоръжения трябва да се проверят, като всички неизправности се отстраняват незабавно, а ако това е невъзможно, уредите се спират от експлоатация.
- Комините и димоотводните тръби трябва да се почистят от сажди и отлагания преди експлоатацията ѝм, както и периодично при необходимост през отоплителния сезон. ПОЧИСТВАНЕТО НА КОМИНИТЕ СЕ РАЗРЕШАВА САМО МЕХАНИЧНО. ЗАБРАНЕНО Е УМИШЛЕНОТО ИМ ЗАПАЛВАНЕ!
- Локалните отоплителни уреди (печки) и димоотводните им тръби се поставят на разстояние, минимум 0.5 м от горими материали, конструктивни елементи и мебели.
- Отоплителните уреди се експлоатират върху негорима основа, а пред печките за твърдо гориво се поставя негорима подложка за ограничаване падането на въглени върху горимия под или настилки.
- Газовите бутилки с пропан-бутан, трябва да преминат технически преглед в лицензиран сервиз. Необходима е проверка за изправността на редуцир-вентилите, уплътненията и на газопроводите. При неизправност, същите трябва да се подменят.
- Електрическите инсталации в сградите се поддържат в изправно състояние. Недопустимо е подсилването на електрическите предпазители.
- ВКЛЮЧВАНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПРЕТОВАРВАНЕ И ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР.
ВНИМАНИЕ:
- Не се оставят без наблюдение включени отоплителни и електронагревателни уреди!
- Не оставяйте сами в къщи и без наблюдение малки деца, а също така и възрастни хора! На децата ограничете достъпа им до кибрити, запалки и други огнеизточници, а на възрастните припомняйте постоянно мерките за безопасност.
- При възникване на пожар, или изтичане на газ, незабавно напуснете помещението и се обадете на тел. 112!

20 ное 2020

От утре – 21 ноември, до края на месеца ще протече третият етап на акция „Зима”

 В третата десетдневка на месец ноември (21 – 30 ноември 2020 г.) е планирана кампанията „Безопасно шофиране през зимата“. Тя е насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на ППС и поведението на водачите спрямо пешеходците. Пътните полицаи ще насочат контрола над техническата изправност на автомобилите и над поведението на водачите.
 От пътна полиция обръщат специално внимание на водачите на моторни превозни средства, които трябва:
  - да сменят гумите с подходящи за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм;
   - да проверят изправността на всички светлинни източници на превозното средство;
   - да се движат с изправна стъклопочистваща система.
 По време на акцията ще се провеждат специализирани полицейски операции по трите направления, като независимо от обявените теми на кампаниите при установяване по време на акцията на нарушения на ЗДвП и на други нормативни актове спрямо нарушителите ще се взима отношение. 
 По време на акция „Зима“ е планирано и извършването на оглед за състоянието на пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за пътнотранспортни произшествия. При необходимост ще бъдат изготвяни предписания до собствениците на пътя.

20 ное 2020

БЪДИ ПОДГОТВЕН, НЕ ПОЗВОЛЯВАЙ ЗИМАТА ДА ТЕ ИЗНЕНАДА!

ПРЕПОРЪКИ И ИЗВАДКИ ОТ ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ДЕСЕТ ПРЕПОРЪКИ  
1. Пътувай с технически изправно превозно средство.
2. Използвай подходящи за зимни условия гуми или с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм.
3. Преди път провери резервната гума, маслото, светлините, стъклопочистващата и отоплителната система.
4. Замени всички замръзващи течности с подходящи за зимата.
5. Оборудвай се със светлоотразителна жилетка и обезопасителен триъгълник, провери  преминат ли е преглед на пожарогасителя, прегледай съдържанието на аптечката и срока на годност на медикаментите.
6. Подсигури се с буксирно въже, лопата, а ако пътят е дълъг, вземи одеяло, вода и храна, зарядно за телефон.
7. Винаги потегляй с пълен резервоар с гориво и съобщи на близките си къде отиваш.
8. Преди път провери проходимостта на маршрута, осведоми се за обходните варианти.
9. Движи се със съобразена скорост и спазвай по-голяма дистанция.
10. При нужда първо потърси помощ от компетентните органи.


ИЗПРАВНОСТ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

 Спирачната система трябва да е изправна (чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП – Движещите се по пътя пътни превозни средства трябва да бъдат технически изправни);
 Фаровете, стоповете, габаритите, мигачите трябва да са чисти, видими, регулирани и в изправност (чл. 100, ал. 4, т. 2 от ЗДвП – Водачът на моторното превозно средство е длъжен да поддържа устройствата за осветяване и светлинна сигнализация при маневри чисти, видими, регулирани и в изправност);
 три- и четириколесното МПС трябва да е оборудвано с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка (чл. 139, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗДвП).
Принудителни административни мерки:
Когато пътното превозно средство е технически неизправно, то временно се спира от движение до отстраняване на неизправността (чл. 171, т. 2, б. „а“ от ЗДвП).

Санкции:
При управление на технически неизправно ППС глобата е: 
50 лв. – при констатирани незначителни неизправности;
200 лв. – при констатирани значителни неизправности;
500 лв. – при констатирани опасни неизправности (Чл. 179, ал. 6 от ЗДвП, нова, ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.).

Отнасят се за НЕИЗПРАВНИ:
 Спирачна система;
 Фарове, стопове, габарити, мигачи; 
 Липса на обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка.

ПОДДРЪЖКА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
 Поддържай стъклата и огледалата чисти (чл. 100, ал. 4, т. 3 от ЗДвП).
 Провери изправността на чистачките и стъклопочистващата система и подмени перата. Вече падат мъгли и слани, валят дъждове и пада сняг;
 Провери работи ли парното;
 Напълни резервоарчето с незамръзваща течност за чистачки;
 Смени водата с антифриз.
 Поддържай табелите с регистрационния номер чисти и не допускай поставянето върху тях на никакви предмети, материали и вещества (чл. 100, ал. 4, т. 1 от ЗДвП).
Глобата за техническа неизправност е:
1. петдесет лева за незначителни неизправности;
2. двеста лева за значителни неизправности;
3. петстотин лева за опасни неизправности (чл. 179, ал. 6 от ЗДвП).

Отнася се за:
 Изправността на чистачките;
 Изправността на инсталациите в автомобила и
 други технически неизправности.
При управление на превозно средство с нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационен номер, включително и в нарушение на чл. 100, ал. 4, т. 1, глобата е 50 лв. (Чл. 183, ал. 4, т. 11).

Отнася се за:

 Нечетлив или закрит регистрационен номер на МПС;
 Регистрационен номер, върху който са поставени предмети, материали и вещества;
 Замърсен регистрационен номер на МПС.

В останалите случаи глобата е 20 лв. (чл. 185 от ЗДвП).
Отнася се за:
 Мръсни стъкла и огледала.

СЪСТОЯНИЕ НА ГУМИТЕ
 Гумите трябва да са зимни или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм (в периода 15 ноември – 1 март) (чл. 139, ал. 1, т. 4 от ЗДвП – Движещите се по пътя пътни превозни средства трябва да бъдат с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм през периода от 15 ноември до 1 март);
 Движението с пътно превозно средство с разкъсани гуми е забранено; 
 Гумите с шипове са забранени (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП);
 Вериги за сняг се използват само когато пътните условия изискват това (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП).
Чл. 9, ал. 1 от ЗДвП – По пътищата, отворени за обществено ползване, е забранено движението на самобалансиращи се превозни средства, верижни машини и използването на гуми с шипове. Движение на пътни превозни средства с вериги за сняг е разрешено само когато пътните условия изискват това. 


При управление на моторно превозно средство с износени или разкъсани гуми или в нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 4 от ЗДвП глобата е 50 лв. (чл. 183, ал. 4, т. 5 от ЗДвП – Наказва се с глоба 50 лв. водач, който управлява моторно превозно средство с износени или разкъсани гуми или в нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 4).
Отнася се за управление на МПС с:
 износени или разкъсани гуми.
 гуми, които не са предназначени за зимни условия, или са с дълбочина на протектора по-малка от 4 мм (в периода 15 ноември – 1 март);
В останалите случаи глобата е 20 лв. (чл. 185 от ЗДвП).
Отнася се за
 Управление на МПС с шипове; 
 Неправилно използване на вериги за сняг.


ПОМИСЛИ ЗА СИГУРНОСТТА
 Поставяй обезопасителния колан/каска;
 Не потегляй, докато пътниците не са поставили коланите/каската си (чл. 137а, ал. 1 от ЗДвП);
 Пътуващите в превозните средства от категории M2* и M3* се уведомяват за задължението да поставят обезопасителен колан, когато са седнали и когато превозното средство е в движение, по един от следните начини:
1. от водача;
2. от придружителя или от лицето, посочено като ръководител на групата;
3. чрез аудио-визуални средства;
4. с табели и/или пиктограма, поставени на видно място над всяко място за сядане. (чл. 137д, ал. 2 от ЗДвП);
 Постави в багажника вериги за сняг, въже за теглене, лопатка;
 Постави в автомобила подръчни инструменти.
 Не подценявай образувалите се локви – под тях се крие дупка или аквапланинг;
 При попадане в аквапланинг не натискай спирачката, отнеми газта и задръж здраво волана, не променяй посоката на движение;
*Забележка: 
Чл. 149.  За нуждите на одобряването на типа превозните средства се делят на следните категории, обозначени с латински букви:
2. категория М - моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на пътници и техния багаж:
б) категория М2 - превозни средства от категория М с повече от 8 места за сядане, без мястото за сядане на водача, с технически допустима максимална маса не повече от 5 t; в превозните средства от категория М2, освен местата за сядане, може да има място за стоящи пътници;
в) категория М3 - превозни средства от категория М с повече от 8 места за сядане, без мястото за сядане на водача, с технически допустима максимална маса над 5 t; в превозните средства от категория М3 може да има място за стоящи пътници.

Глобата е 50 лв.:
 за водач, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска;
 за водач, който превозва пътник, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска (чл. 183, ал. 4, т. 7 от ЗДвП);
 за пътник, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска (чл. 184, ал. 4 от ЗДвП).

Отнася се за:
Непоставен или неправилно поставен обезопасителен колан, непоставена каска – от водач и от пътник.
Отнемане на 6 контролни точки.
Отнася се за водач на моторно превозно средство, който:
 не изпълнява задължението да използва на предпазен колан или за носене на каска (чл. 183, ал. 4, т. 7, предл. 1 от ЗДвП);
 за превозване на деца в нарушение на изискванията на глава втора, раздел ХХV от ЗДвП (чл. 183, ал. 4, т. 10 ЗДвП).
(Съгласно Наредба №Із-2539 от 17.12.2012 г. за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение).

Задължително съдържание на аптечката в автомобила:
 Еластична лента за кръвоспиране (по Есмарх – 5 см/1 м) – 1бр.
 Марлен бинт – 5 см /5 м – 2 бр.
 Марлен бинт – 8 см /5 м – 2 бр.
 Марлен бинт – 10 см /5 м – 2 бр.
 Пакет медицински памук – 25 г – 1 бр.
 Стерилни превръзки за повърхностни рани – 10 см/10 см – 4 бр.
 Стерилни превръзки за повърхностни рани – 40 см/60 см – 1 бр.
 Пластир за рани – 3 см/6 см х 4 бр. – 2 опаковки
 Адхезивен пластир за прикрепване на превръзка – 2,5 см/2,5 м –1 бр.
 Триъгълна кърпа – 96 см/96 см/136 см – 2 бр.
 Стерилни полиетиленови ръкавици голям размер – 2 чифта
 Разтвор на водна основа, подходящ за дезинфекция на ръце и раневи повърхности – 200 мл
 Безопасни игли – 6 бр.
 Ножици с тъпи върхове – 1 бр.
 Уред за обдишване – 1бр.

При попадане в рискова ситуация сигнализирай на телефон 112!

Отдел „Пътна полиция“
Главна дирекция „Национална полиция“
2020 г.

12 ное 2020

От днес до 20 ноември продължава вторият етап на акция "Зима"

контролната дейност на пътна полиция ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците и пътниците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците

 Втората кампания стартира от 11 и продължава до 20 ноември 2020 г. и е с наименование „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“. Кампанията е насочена към пешеходците, пътниците и поведението на водачите спрямо пешеходците.
 Контролната дейност на пътна полиция в тази десетдневка ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците и пътниците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците.
 - Ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за движение.
 - Ще се акцентира на недопускане движението на пешеходци по магистралните пътища.
 Специално внимание ще се обръща на пешеходците, които най-често и в населени, и в извън населени места се движат неправилно в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци).
 Ще се взима отношение спрямо пътници, пътуващи в нарушение на ЗДвП, и които с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия.
 Ще се осъществява контрол и за даване от водачите на ППС предимство на пешеходците на пешеходните пътеки.

11 ное 2020

ОД МВР Монтана отчита намаление на криминалната престъпност с 49 % през месец октомври

Двама души са изгубили живота си, 18 са ранени при 67 пътно-транспортни произшествия през октомври в област Монтана

През месец октомври 2020 г. в поделенията на ОДМВР-Монтана са регистрирани 150 заявителски материала /преписки/, при 274 за същия период на  2019 г. Общият брой на регистрираните криминални престъпления е 85, спрямо 166 през октомври 2019 г. Цифрите показват намаление на криминалната престъпност с 49 %. При разкриваемостта на криминалните престъпления  през октомври се отчита  спад от около 10 %. / разкриваемостта е около 27,38 %/.  
Престъпленията против собствеността - бележат намаление с около 45 %, в сравнение с месец октомври 2019 г. Регистрираните за месеца 2020 г. са 23 престъпления,  при 42 през 2019 г.
Престъпленията против личността бележат също намаление с около 44 %, в сравнение с месец октомври 2019 г. Регистрирани през октомври 2020 г. са 5 престъпления, при 9 през същия месец на предходната година.
Грабежи – не са регистрирани грабежи за месец октомври 2020 г., при 1 за октомври на 2019 г.
Кражби – намаление с около  55%. Регистрирани за октомври 2020 г. са 17 кражби, срещу 31 кражби за октомври 2019 г.
Измами – 1 регистрирана измама за месец октомври 2020 г., при 3 за месец октомври 2019 г. 
Умишлени убийства – през октомври 2020г. е регистрирано едно умишлено убийство, което е разкрито на територията на РУ Монтана, за същия период на 2019 г. няма регистрирано убийство.
Посегателства спрямо МПС – 3 регистрирани за октомври от този престъпления,  без данни за  такива за месец октомври на 2019 г. 
Палежи – не са регистрирани за октомври 2020 г. палежи,  срещу 8 регистрирани за месец октомври 2019 г.
Наркотици – регистрирани за месец октомври 2020 г. са 9 престъпления, срещу 15 за октомври 2019 г.

 Съгласно данните за коефициентът на престъпност е 0,5 за периода на месец октомври 2020 г.  за ОД МВР Монтана, при отчетени  данни от 1,07 за октомври 2019 г.
  Регистрираните престъпления на територията на обл. Монтана са: общ. Монтана –22, общ. Бойчиновци - 5, общ. Чипровци и общ. Г. Дамяново - 0 бр., общ. Лом – 18,  общ. Вълчедръм - 4, общ. Брусарци – 4, общ. Якимово - 3, общ. Медковец – 3, общ. Берковица – 9 и общ. Вършец – 6 за месец октомври 2020г.
С най-висок коефициент на престъпност по общини за месец октомври  2020 г., е общ. Брусарци – 0,78  и общ. Медковец от 0,74. Общини с най-малък  коефициент на престъпност на територията на ОД МВР Монтана са: Община Георги Дамяново, общ. Чипровци – 0 и общ. Вълчедръм - 0,40. Средният коефициент на престъпност за периода на месец октомври е 0,5 пункта, при отчетени данни за 0,7 пункта за периода на предходния месец.
   Данните сочат спад в броя на регистрираните престъпления на територията на РУ Монтана с 58 %, РУ Берковица - 45% , РУ Лом – 35% и  Вършец – спад с 20%.
    През месеца са проведени 56 специализирани полицейски операции за противодействие на конвенционалната престъпност, при които са посетени 334 сигнала. Издадени са 277 предупредителни протокола по чл. 64 и чл. 65 от ЗМВР. Извършени са проверки на 3 689 МПС, 4 523 лица и 536 обекта. Съставени са 806 акта и 811 глоби с фиш по ЗДВП.

    Двама души са изгубили живота си, 18 са ранени при 67 пътно-транспортни произшествия през октомври в област Монтана
   През октомври 2020 г. в област Монтана са регистрирани 67 пътно-транспортни произшествия, от които 13 са тежки. При тежките злополуки на пътя са загинали 2-ма граждани и са ранени 18-ма. В сравнение със същия месец на предходната година, тежките ПТП-та са били с 11 повече, като броят на загиналите с 1 по-малко, а на ранените – с 5 по-малко.
   През месеца при извършения контрол на пътя са установени 2 624 нарушения на ЗДвП, от които половината са нарушения на скоростното ограничение. Съставени са 587 акта, 644 фиша и 1 254 електронни фиша за скорост.
   Най-много санкции пътните полицаи са наложили за неизползване на обезопасителен колан или каска – 252, следват заловените водачи с нередовни пътни документи – 156 и неспазилите предимство, знаци и сигнали - 131. За неправилно спиране и паркиране са глобени 90 водачи. Глобените за управление на технически неизправни МПС-та са 45. Без застраховка „Гражданска отговорност” са заловени 34 водачи, 21 са неправоспособните водачи. Заловени след употреба на алкохол са 20 водачи, след употреба на наркотични вещества – 1. През месеца са отнети 93 шофьорски книжки, от движение временно са спрени 36 пътни превозни средства и е прекратена регистрацията на 23 пътни превозни средства. Проведени са 21 специализирани полицейски операции по безопасност на движение по пътищата и 3 по метода „Широкообхватен контрол.”

През октомври приключи двумесечната полицейската акция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!”, по време на която служителите на ОДМВР Монтана създадоха организация за обезпечаване на обществения ред, безопасността на движението и недопускане извършването на престъпления с висока степен на обществена опасност в районите на учебните заведения във връзка с откриването на новата учебна година. Проведени са 94 срещи с директори на училища, детски градини, кметове и представители на РУО Монтана, с които е обсъдена сигурността на подрастващите – охраната и контрола по пропускателния режим в учебните и детски заведения, начините за своевременна връзка с полицейските органи при необходимост, включването на учебните заведения в маршрутите на нарядите, изпълняващи патрулно-постова дейност и безопасност на движението, съвместни мерки за обезопасяване пешеходните зони и пътеки в районите на училищата и др. В училищата и детските градини пътните полицаи са изнесли 54 беседи по безопасност на движението пред ученици от различен етап на образовяние и техните родители. В  учебните заведения са разпространени брошури с адресите и телефоните за връзка с инспекторите от Детска педагогическа стая, както и над 1 500 плаката и брошури със съвети за пътна безопасност към родителите и учениците. В хода на акцията в районите на училищата и детските градини са установени 22 нарушения на ЗДвП, от които 19 са извършени от пешеходци, 2 – от мотоциклетисти и 1 – от мотопедист. Съставени са 2 акта и 20 фиша по ЗДвП. При полицейските проверки са изпратени 20 уведомления по чл. 66 от ЗМВР и са съставени 10 акта по различни нормативни изисквания. По време на двумесечната акция на полицията не са настъпили тежки ПТП със загинали или ранени деца. 

09 ное 2020