МВР

ОД Монтана

 

История

 

 Основите на полицейската институция в България се поставят по време на Руско-турската война (1877 -1878) и последвалото временно руско управление.
 Преходът към самостойно, българско съдържание на полицейската институция се осъществява с  приемането на Търновската конституция.
 На 5 юли 1879г. с Указ №1 на Княз Александър Батенберг е създадено Министерството на вътрешните работи.
 Неговата основна задача е да се грижи за запазване на реда и безопасността на гражданите и за изпълнение на законите.
 През годините в структурата и нормативните документи на ведомството се извършват редица промени.
 През март 1944 г. административно-държавната полиция се подразделя на 13 областни полицейски управления, Столично полицейско комендантство, 20 градски полицейски комендантства и 131 околийски полицейски управления.
 До февруари 1959г. област Монтана е териториално подчинена на Врачанска област. В по-големите градове съществуват околийски полицейски управления.
 През февруари 1959г. се създават Окръжни управления на МВР.
През 1989г. името им се променя в Областни управления на МВР, през 1990г. – Регионални дирекции на вътрешните работи, 2006г. - Областни дирекции "Полиция".
Съгласно последните изменения на Закона за МВР от 2008 г., 2009 г. и последващите години защитата на правата и свободите на гражданите, предотвратяването на престъпленията, опазването на обществения ред и пожарната безопасност в областта се осъществява от Областна дирекция на МВР - Монтана, в чиято структура влиза Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

 Първият началник на Окръжното управление на МВР в област Монтана /1959г./ е полк.Гено Андреев Христов /1959 - 1969 г./. След него ръководните постове заемат
- първи ред - полк.Гено Христов /1959 - 1969 г./, полк. Енгелс Рангелов /1969 - 1978г./, подполк. Иван Дойчев /1978 - 1982г./
- втори ред - полк. Илия Шаренков /1982 - 1988г./, полк. Асен Георгиев /1988 - 1990г./, полк. Сава Савов /1990 - 1991г./
- трети ред - полк. Илич Томински /1991 - 1992/ и /1995 - 1997г./, подполк. Румен Игнатов /1992-1995г./, полк. Вихрен Тончев /1997-2005 г./
- четвърти ред - комисар Светли Петков /2005 - 2009 г./, комисар Чавдар Караджов /13.05.2009 г. - 16.09.2009 г./, комисар Валери Димитров /09.2009 г. - 21.02.2013 г./
- пети ред - гл. инспектор Даниел Псалтиров /21.02.2013 г. - 05.06.2013 г./, старши комисар Иван Георгиев /05.06.2013 г. - 04.08.2015 г./, старши комисар Ивайло Антонов /28.07.2015 г.-23.05.2019 г./
- шести ред - старши комисар Пламен Томов /13.06.2019 г. - 03.06.2021 г./, старши комисар Красимир Кирилов /04.06.2021 г. - 18.10.2021 г./


 
 

 
  
  krasimir_kirilov                                                 plamen_tomov