МВР

ОД Благоевград

 

 Зашев - 5


Началник на 01 РУ-Благоевград

Главен инспектор Петър Димитров Зашев 

Роден през 1967 г. в гр.Благоевград

Завършил висше образование през 1993г . в ЮЗУ „Неофит Рилски”-Благоевград специалност „БЕЛ” и второ висше образование в  ЮЗУ „Неофит Рилски”-Благоевград специалност „Право

Служител в системата на МВР е от 1994година. Назначен е на длъжност инспектор в Криминална полиция в РУП-Благоевград. От 2001г. до 2009 г. – н-к група „Криминална полиция при РПУ-Благоевград. От 2009г. до 2011г. – н-к сектор „Криминална полиция” при РПУ-Благоевград. От 2011г. до м.май 2015г. – н-к ОДЧ при ОДМВР-Благоевград. От м.май 2015г. до м. септември 2015г. – н-к 02 РУ-Благоевград. От м.септември 2015г. до м.септември 2016г. – зам. директор ОДМВР-Благоевград. От м.септември 2016г. – н-к 02 РУ-Благоевград. От месец януари 2018 г. – н-к 01 РУ-Благоевград.

Приемно време за граждани:

Понеделник 14.00 ч. - 16.00 ч.

Първо РУ  - Благоевград
ул. "Владо Черноземски" №3

Района, който обслужва Първо РУ  обхваща територията на Благоевград, намираща се северно от р. Бистрица, включваща Централна градска част, ж.к. "Освобождение", ж.к. "Запад", района на Плажа, кв. "Грамада", РТЦ, Първи корпус на ЮЗУ "Неофит Рилски", промишлената зона в района на бившият ДК, селата Дъбрава, Рилци, Бело поле, селата западно от р. Струма – Бучино, Лисия, Зелен дол, Селище, Българчево, Логодаж, Обел, Клисура, Дренково, Бучино, Лисия, Покровник, Мощанец, Падеж, Долно и Горно Лешко, Габрово, Дебочица.

Оперативна дежурна част
тел. 073/867-434

Деловодство
тел. 073/867-418

[email protected]

 

Полицейски инспектори