МВР

ОД Благоевград

 

Главен инспектор Илия Иручев
ВПД началник РУ-Гоце Делчев
 

Приемно време за граждани:

Понеделник от 15.00 до 17.30 часа

Всяка трета седмица от месеца в дните:

Вторник от 11.00 до 14.00 часа в  Участък  Хаджидимово

Сряда от 11.00 до 14.00 часа в Участък  Сатовча

Четвъртък от 11.00 до 14.00 часа в Участък Гърмен

  

РУ Гоце Делчев
гр. Гоце Делчев, ул. "Отец Паисий" №2
тел. 0751/60101

[email protected]

Територията, обслужвана от РУ  гр. Гоце Делчев се простира на 1 378 кв.км, с 82 880 души население в общо 57 населени места. Обхваща четири общини – Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово и Сатовча.
Община Гоце Делчев: Обща площ 328 кв.км и 36 250 души население. Състои се от гр. Гоце Делчев и десет села с прилежащите им землища: с. Борово, с. Баничан, с. Буково, с. Господинци, с. Лъжница, с. Корница, с. Брезница, с. Мосомища, с. Делчево и с. Добротиново.
Община Гърмен: Обща площ 388 кв.км и 14 935 души население. Състои се от 16 села и прилежащите им землища: с. Гърмен, с. Дебрен, с. Дъбница, с. Хвостяне, с. Огняново, с. Балдево, с. Марчево, с. Долно Дряново, с. Крушево, с. Ореше, с. Горно Дряново, с. Ковачевица, с. Лещен, с. Рибново, с. Осиково, с. Скребатно.
Община Хаджидимово: Обща площ 327.8 кв.км и около 11 000 души население. Състои се от гр. Хаджидимово и 14 села с прилежащите им землища: с. Абланица, с. Копривлен, с. Блатска, с. Петрелик, с. Теплен, с. Беслен, с. Илинден, с. Лъки, с. Тешово, с. Ловча, с. Гайтаниново, с. Парил, с. Ново Лески и с. Садово.
Община Сатовча: Обща площ 334.2 кв.км и 19 207 души население. Състои се от 14 села с прилежащите им землища: с. Сатовча, с. Слащен, с. Туховище, с. Годешево, с. Вълкосел, с. Боголин, с. Кочан, с. Ваклиново, с. Жижево, с. Плетена, с. Крибул, с. Долен, с. Фъргово и с. Осина.

 

 

Има три участъка:

Участък Гърмен
с. Гърмен, сградата на Общинска администрация
Район на действие: територията на община Гърмен

 

Участък Хаджидимово
гр. Хаджидимово, сградата на Общинска администрация
Район на действие: територията на община Хаджидимово

 

Участък Сатовча
с. Сатовча, ул. "Майор Топалов" №4
Район на действие: територията на община Сатовча
тел. 07541/20-29

 

 

 

Полицейски инспектори