МВР

ОД Благоевград

 

РСПБЗН - Гоце Делчев

РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Отец Паисий” № 2

телефон: 0751 60 112

имейл: [email protected] 

 

 

Началник на РСПБЗН – Гоце Делчев - Гл. Инспектор инж. Росен Василев Сердарев.

Назначен за служител на МВР на 01.10.1988 г. През 1992 г. е преназначен на длъжност ст. пожарникар в РСПО – гр. Гоце Делчев. През 1998 г. завършва факултет „ПАБ” при Академия на МВР – гр. София и е преназначен на длъжност - Инспектор в РСПАБ – гр. Гоце Делчев. От месец май 2007 г. е назначен на длъжност Началник на РСПБЗН – гр. Гоце Делчев.

 

Приемен ден: Всеки вторник от 14:00 ч. до 16:00 ч. в сградата на РСПБЗН – Гоце Делчев
 

 

Характеристика на обслужвания район:

РСПБЗН - Гоце Делчев осигурява пожарната безопасност на 1372 км2 от територия на Р. България. Територията е разделена на 4 общини с 2 града – Гоце Делчев и Хаджидимово и 53 населени места. Населението на територията, обслужвана от РСПБЗН – Гоце Делчев е близо 82 756 души. Преобладаващата структура на релефа е планински - около 935 км2 са горски площи, които представляват 68 % от обслужваната територия, като в тях се включват национален парк “Пирин”, природни резервати “Славянка” и “Ореляк”. Характерно за района е целогодишния балнеолечебен и туристически характер, поради което през празничните и почивни дни има голяма посещаемост от почиващи и туристи от страната и чужбина. Освен туризма на територията на областта са силно развити шивашката промишленост, производството на тютюневи изделия, дървообработването, мебелното производство и др. РСПБЗН – Гоце Делчев граничи с Р Гърция и на територията и има един брой ГКПП – „Илинден” с прилежащ тунел.
 

 

Обслужвани участъци:

1. ТЕРИТОРИАЛЕН УЧАСТЪК № 1 с отговорник на инж. Георги Евгениев Ярчев – началник група ДПК и ПД в РСПБЗН – Гоце Делчев, състоящ се от частта от територията, обектите, строежите и населените места от Община Гоце Делчев, обхващащ: 1). За гр. Гоце Делчев – териториите, обектите и жилищните сгради находящи се южно от река Делчовска (ул. „Ил. Макариополски”), улиците „Тодор Александров”, „Дунав”, пътя „Гоце Делчев-Банско”; 2). Населените места – Борово, Баничан, Брезница, Корница, Лъжница, Добротино, Средна, Драгостин, Господинци и Буково, Делчево и Мосомище с прилежащите им землища. 3). Територията и обектите от КК „Попови ливади”; 4) Територията и обектите в община Гърмен;

 

2. ТЕРИТОРИАЛЕН УЧАСТЪК № 2 с отговорник инж.  Аспарух Костадинов Тиганчев – инспектор V  ст. в група ДПК и ПД в РСПБЗН – гр. Гоце Делчев, състоящ се от частта от територията, обектите, строежите и населените места от Община Гоце Делчев, обхващащ: 1) За гр. Гоце Делчев – териториите, обектите и жилищните сгради находящи се северно от река Делчовска, (ул. „Ил. Макариополски”), улиците „Тодор Александров” и „Дунав”;  

 

3. ТЕРИТОРИАЛЕН УЧАСТЪК № 3 с отговорник инж. Александър Руменов Саватов, състоящ се от частта от територията, обектите, и населените места: 1) Община Сатовча, обхващащ:  населените места – Сатовча, Крибул, Долен, Плетена, Осина, Кочан, Ваклиново, Жижево, Фъргово, Вълкосел, Боголин, Слащен, Туховище, Годешево, с прилежащите им землища. Служителят по т. 3 извършва контролни на комплексните проверки на обекти по чл. 16, ал. 4 и ал. 5 от наредба № 8121з-882/25.11.2014 г. и контролни проверки на обекти, попадащи в обхвата на чл. 17, ал. 5 от наредба № 8121з-882/25.11.2014 г. 2) Територията и обектите в община Хаджидимово.

 

4. СПЕЦИАЛИЗИРАН УЧАСТЪК № 1 с отговорник Николай Георгиев Петев – мл. инсп. в група ДПК и ПД в РСПБЗН – Гоце Делчев –– състоящ се от частта от територията, обектите и населените места от Община Сатовча, обхващащ:  населените места – Сатовча, Крибул, Долен, Плетена, Осина, Кочан, Ваклиново, Жижево, Фъргово, Вълкосел, Боголин, Слащен, Туховище, Годешево, с прилежащите им землища. Служителят по т. 4 извършва тематични проверки съгласно чл. 18 от наредба № 8121з-882/25.11.2014 г., проверки по чл. 14, ал. 2, т. 3 (за спазване на ПНПБ при извършване на дейности в земеделските земи), контролни проверки на обекти по чл. 17, ал. 3 и ал. 4 от наредба № 8121з-882/25.11.2014 г., както и проверки на обекти, не попадащи в обхвата на чл. 17, ал. 5 от наредба № 8121з-882/25.11.2014 г. Участва в извършването на комплексни проверки на обкети по чл. 16, ал. 4 и ал. 5 от наредба № 8121з-882/25.11.2014 г.