МВР

ОД Ловеч

 

Районно управление - Ябланица

Адрес на управлението:
Град Ябланица 5750
улица „Радост” №1А

Карта на местонахождението

Началник РУ Ябланица - главен инспектор Ивайло Иванов Бочев
Приемен ден  -  сряда, от 14.00 до 16.00 часа.


e-mail: [email protected]

Телефони:   06991 / 2810

                      06991 / 2089

Районно  управление - Ябланица обслужва територията на община Ябланица, която обхваща площ от около 204км2. Общината е с административен център гр.Ябланица и 8 прилежащи села: Батулци, Брестница, Голяма Брестница, Добревци, Дъбравата, Златна Панега, Малък Извор и Орешене.  Общия брой на население е от около 6280 жители /към 13.07.2015 г./.

През обслужваната територия преминават АМ”ХЕМУС” ( с дължина около 7 км.) , ПП І-3 (Е-83) и ПП І-4 (Е-772), път ІІІ-103, път ІІІ-358 и пътища от общинската пътна мрежа.. Общата дължина на шосейната мрежа в обслужвания район  възлиза на около 317 км.
Територията се обслужва както следва:

Полицейски инспектори първи район