МВР

ОД Ловеч

 

Административни услуги на Сектор "Български документи за самоличност" – ОДМВР ЛОВЕЧ

Центърът за административно обслужване на гражданите се намира в гр.Ловеч, ул. „Стефан Караджа“№2. На разстояние от около 200 метра  от него се намира автобусна спирка „ОББ“. До спирката може да се стигне с автобуси № 1, № 2 и № 4 от градския транспорт.
В близост до центъра има възможност за безплатен паркинг.
Натоварените часове за посещения са от 08.30ч. до 14.00ч. и от 16.00ч. до 17.00ч.

Карта на местонахождението 

Във връзка с промяна в Правилника за издаване на български лични документи (в сила от 01.09.2021 г.) сектор „Български документи за самоличност“  при ОДМВР -Ловеч започва прием на заявления за подмяна на Свидетелства за управление на моторни превозни средства(СУМПС) с обикновена услуга. До сега заявления се приемаха само в звената БДС при РУ – Троян, Тетевен и Луковит. Тези заявления ще се приемат при изтичане срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на постоянния адрес, или смяна  на фамилия и транслитерация. Водачи на МПС, които имат неплатени глоби или невръчени наказателни постановления и електронни фишове  по ЗДвП  и са изгубили свидетелствата си за управление ще бъдат насочвани към служител на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР – Ловеч.

Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по закона за държавните такси

Свидетелство за управление на моторно превозно средство(СУМПС)

Обикновена услуга до 30 дни/лв./

Издаване на СУМПС на лица от 18 до 58 г.

25 лв.

Издаване на СУМПС на лица от 58 до 70 г.

11 лв.

Издаване на СУМПС лица над 70г.

Без такса

Издаване на СУМПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто с валиден ТЕЛК

 

3лв.

Контролен талон

2лв.

 

 Областна дирекция на МВР - Ловеч UNCR BGSF УниКредит Булбанк - клон Ловеч

BG64 UNCR 9660 3185 2667 10

Таксата за издаване на СУМПС  може да бъде платена и чрез картово разплащане на ПОС терминално устройство в СБДС.

 


S lice kum horataХарта на клиента 

Харта на клиента на МВР - ОД МВР Ловеч
 

Вътрешни правила