МВР

ОД Ловеч

 

РУ  Ябланица

Центърът за административно обслужване на гражданите по линия на "Контрол на общоопасните средства" се намира в гр.Ябланица, ул. „Радост“№1А.  В близост до сградата на РУ Ябланица има възможност за безплатно паркиране на автомобили и други превозни средства.

Карта на местонахождението

 

Местата за плащане чрез ПОС терминал са обозначени. 

Натоварените часове на посещения са от 08.30ч. до 11.00ч. 

Телефони за контакти КОС:068/668 874

- мл.експерт Александър Александров мл.ПИ "КОС"

Приемно време: от понеделник до петък от 08.30ч. до 17.30ч.