МВР

ОД Ловеч

 

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"-гр. Троян

 

 

 

 Обслужвана територия

РСПБЗН - Троян обслужва територия от 1100 кв.км с население около 36 000 жители, разпределени в две общини, както следва:
          Община Троян- 770 км2; 21 населени места; 32 000 души;
          Община Априлци- 330 км2 , 3 населени места; около 3 700 души;
          В службата се поддържа оперативно дежурство с 5  ПА, от  които един оборудван за АСД.  В УПБЗН- Априлци -1  ПА и един микробус оборудван за АСД.

 

АДРЕС: гр. Троян 5600, ул. “Георги С. Раковски” № 1
Телефон дежурен РС ПБЗН Троян: 068 668 642
Телефон Началник РС ПБЗН-Троян: 068 668 641
Е mail:
[email protected]
Приемно време за граждани: четвъртък от 09:00 ч. до 12:00 ч.

Началник РСПБЗН – Троян
Гл. инспектор ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
Снимка
Петър Петров

Кратка биографична справка:

Петър Петров е роден на 18.08.1971 г. в гр. Троян. Завършил е висше образование през 1995 г. във ВИПОНД-МВР, факултет „Противопожарна охрана“.

Работа в системата на МВР  е започнал през есента на 1995 г. на длъжност инструктор І степен „Пожарогасене“ в РСПО – Троян, служба ПО при РДВР- Ловеч. През годините е заемал различни длъжности в РС ПБЗН-Троян.

Главен инспектор Петър Петров многократно е награждаван за проявен висок професионализъм и е преминал през 7 допълнителни обучения за повишаване  и  актуализация на професионалната квалификация.

От  15.03.2019г. със заповед на министърът на вътрешните работи е назначен на длъжност Началник РСПБЗН – Троян.

 

 

Кратка история
Организирана противопожарна охрана в града е имало още в началото на XX век. Тя е била на доброволни начала, като е имало трима души на щат към общината. Разполагали са с ръчна бутална помпа и два коня за впряг и каруца. Същата може да се види в експозицията на службата. През 1937 година по молба на тогавашния кмет Мирчо Василев, началникът на пожарната в България Юрий Захарчук изпраща базов автомобил "Додж". В последствие на място е оборудван с помпа и резервоар за вода 6 тона. На него огнеборците са се предвижвали, стъпили на стъпенките на автомобила и са се държали за нарочно направени халки. Службата се е помещавала в сградата на турския конак, намиращ се на централния площад на града до 1963 година. Тази сграда сега е исторически паметник. През 1963 година когато пожарните в страната се одържавяват е преустроено помещение на хлебопекарна за нуждите на пожарната в близост до силно развиващата се промишлена зона. Службата тогава разполага с два противопожарни автомобила на шаси ЗИЛ.  Троян е силно развит промишлен и икономически център. За по-добра защита на икономиката на града службата се разраства по щат и с автопарк. Строителството на настоящата сграда започва с изготвяне на проект по норми за сграда на пожарна служба през 1984 г. Поради редица юридически и др. Спънки, изпълнението на строителните работи започват по-сериозно през 1992 година, когато се подписва съвместен договор за изпълнението и се обединяват усилията на община Троян и МВР-МТОСО.
Новата сграда на службата е пусната в експлоатация м.март 1999 г.