МВР

ОД Ловеч

 

КРАТКА ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

Министерството на вътрешните работи е едно от шестте министерства на новоосвободена България

Министерството на вътрешните работи е едно от шестте министерства на новоосвободена България. Създадено е като Министерство на вътрешните дела в състава на Първото българско правителство. Назначаването на правителството става с Указ № 1 на Княз Александър І Батенберг от 5 юли 1879 г. въз основа на чл.161 от Търновската конституция.
Министър-председателят Тодор Бурмов е и първият министър на вътрешните дела.
В компетенциите на министерството са вътрешното управление /администрацията/, вътрешната сигурност /полицията/, обществените грижи и народното здраве. По това време започва изграждането на полицейско-административния апарат на министерството. През декември 1889 г. е приет Закон за полицията, който бележи важен етап в дейността на министерството.
С течение на времето функциите на министерството се изясняват, несвойствените задължения отпадат, а структурата му се изгражда и изменя в съответствие с основните му задължения.
При Стефан Стамболов министерството се преименува в Министерство на вътрешните работи.


-Окръжно Управление на МВР-Ловеч е създадено през м.февруари 1959 год. след като в България е приет Закон за ново териториално-административно делене
-На 07.1965 год. МВР с Указ на Държавния съвет е разделено на 2 ведомства: МВР и Комитет за Държавна Сигурност /КДС/.
Отдел ДС преминава на подчинение на Окръжно Управление на МВР-Плевен, а на Окръжно Управление на МВР-Ловеч запазва структурата си по Народна милиция
-1969 година МВР се обединява с КДС в едно министерство под наименувание Министерство на вътрешните работи и държавната сигурност.
-До 1969 год. Окръжно Управление на МВР-Ловеч се е помещавало на място, където сега е сградата на Универсален магазин-Ловеч
-През септември 1969 година е открита новопостроената сграда на Окръжно Управление на МВР-Ловеч /в момента РПУ-Ловеч/
-До 1969год. са съществували 4 Районни управления: Ловеч, Троян, Тетевен, Луковит. В същата 1969 год. са сформирани и РУ в Угърчин и Ябланица
-В този си вид Окръжно Управление на МВР-Ловеч съществува до края на 1987 година, когато въз основа на новото териториално-административно делене са създадени областите.
-Областните Управления на МВР съществуват до края на 1990 година, след което са закрити и са сформирани 28 РДВР

- От 2006 година е в сила новата структура на МВР