МВР

ОД Ловеч

 

Ръководство

Директор на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - гр.Ловеч

Комисар  ВЛАДИМИР КАЦАРСКИ


 Кратка биографична справка:
 Владимир Кацарски е роден на 07.07.1963г.  в град Троян. Завършил е средното си  образование в ПГ „Васил Левски” гр. Троян,  а висшето във ВСШ “Георги Димитров” -  МВР гр.София през 1986г.
 


Постъпва на работа през същата година в    РСПБЗН – Троян, като началник ДБС.
От 1996 г. до 1999 г. работи като инспектор “ДПК и ПД”. От 1999 г. до 2006 г. е Началник РЗПАБ -  Ловеч, след това Директор ОДПБЗН – Ловеч.
Към настоящия момент е директор на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-  Ловеч.


Приемно време на директор РДПБЗН – Ловеч: всеки вторник 14:00 до 17:00 ч.

Телефон: 068/668 220,  тел/факс: 068/604 323,  e-mail: [email protected]

Административен пощенски адрес на РДПБЗН: гр. Ловеч, п.к.5500,  ул.„Съйко Съев” №31

Адрес на електронна поща на РДПБЗН : [email protected]