МВР

ОД Ловеч

 

Комисия за социален диалог при ОД МВР-Ловеч

 

Протокол от проведено заседание на КСД при ОД МВР-Ловеч - 08.10.2021 год.

Протокол от проведено заседание на КСД при ОД МВР-Ловеч - 02.08.2021 год.

Протокол от проведено заседание на КСД при ОД МВР-Ловеч - 10.05.2021 год.

Протокол от проведено заседание на КСД при ОД МВР-Ловеч - 07.04.2021 год.

Протокол от проведено заседание на КСД при ОД МВР-Ловеч - 02.03.2021 год.

Протокол от проведено заседание на КСД при ОД МВР-Ловеч - 02.02.2021 год.

Протокол от проведено заседание на КСД при ОД МВР-Ловеч - 05.01.2021 год.

Протокол от проведено заседание на КСД при ОД МВР-Ловеч - 03.12.2020 год.

Протокол от проведено заседание на КСД при ОД МВР-Ловеч - 01.09.2020 год.

Протокол от проведено заседание на КСД при ОД МВР-Ловеч - 01.06.2020 год.

Протокол от проведено заседание на КСД при ОД МВР-Ловеч - 01.10.2019 год.

Протокол от проведено заседание на КСД при ОД МВР-Ловеч - 03.07.2019 год.

Протокол от проведено заседание на КСД при ОД МВР-Ловеч - 04.04.2019 год.

Протокол от проведено заседание на КСД при ОД МВР-Ловеч - 09.01.2019 год.

Протокол от проведено заседание на КСД при ОД МВР-Ловеч - 03.07.2018 год.

 

Комисия по правата на човека и полицейската етика при ОД МВР-Ловеч

Отчет за дейността на Комисия по правата на човека и полицейската етика при ОДМВР - Ловеч за 2020 год.