МВР

ОД Ловеч

 

320 Чужденци, получили разрешение за постоянно пребиваване в Република България

238 Разрешение за продължително пребиваване

253 Издаване на удостоверителни документи

679 Издаване документи на граждани на ЕС

684 Адресна регистрация на чужденец

741 Предоставяне право на пребиваване на чужденци със заслуги към РБ

864 Дългосрочно пребиваване

870 Карта на продължително,член с-во ЕС

877 Заверка на покана декларация

1076 Възстаяновяване на дългосрочно пребиваване

1077 Разрешаване на постоянно пребиваване

1323 Издаване временна карта на чужденец

1324 Издаване на удостоверение за пътуване на лице без гражданство

1403 Карта постоянно член сeмейство ЕС

1544 Временно разрешение на притеж. Синя карта

1551 Разрешение на член с-во гражданин на ЕС

1781 Разрешение на чужденец ненавършил 18 г.