МВР

ОД Ловеч

 

Областна Дирекция на МВР Ловеч

Обща структура

 

Областна дирекция на МВР-Ловеч е териториална структура на МВР за оперативно-издирвателна и охранителна дейност и дейност по разследване.


Отдел “Криминална полиция”
Отделът включва секторите “Противодействие на криминалната престъпност", “Противодействие на икономическата престъпност" и “Научно-техническа лаборатория” . Тези звена пряко осъществяват дейности по предотвратяване, документиране, разкриване и участие в разследване на престъпления.
Включва:
-сектор "Противодействие на криминалната престъпност”
- сектор "Противодействие на икономическата престъпност"
- Научно-техническа лаборатория

 

Отдел “Охранителна полиция”
Специализирана охранителна и контролна структура за опазване на обществения ред, превенция и противодействие на престъпността.
Включва:
- сектор "Охрана на обществения ред и териториална полиция
- сектор “Пътна полиция"

 

Отдел “Досъдебно производство”
Специализирана структура, чиито служители осъществяват досъдебно разследване по наказателни дела и извършват предвидените в НПК процесуални действия за разкриване на престъпленията, документирани и доказване виновност на извършителите.

 

Сектор "Координация и информационно-аналитична дейност" /КИАД/ - Подпомага информационно дейността на ръководството на областната дирекция за вземане на решения и провеждане на политики, съответстващи на средата за сигурност. Събира , обработва и анализира придобита информация.

 

“Оперативна дежурна част”
Осъществява денонощно управление на полицейските сили и средства на територията на ловешка област.
Получава, обработва, обобщава актуалната информация за оперативната обстановка:
-за нарушения на обществения ред;
-за пътната обстановка и пътната аварийност;
-за природни бедствия, аварии и катастрофи;
за сериозни инциденти, застрашаващи обществия ред и сигурността на региона.
Инициира и координира взаимодействието с други национални и териториални служби.

 

Група “Миграция”
Специализирана структура за регулиране и контрол на миграционните процеси на чужденците, пребиваващи в Република България, и за административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.


Група “Български документи за самоличност”
Специализирана структура за осъществяване на дейности, свързани с българските лични документи:
-издаване на български лични документи;
-контрол по използването им и тяхното съхранение;
-издаване на удостоверителни документи и справки, свързани с българските лични документи;
-налагане на принудителни административни мерки по ЗБЛД.
 

Администрация ОДМВР 
 "Човешки ресурси" 
 "Отбранително-мобилизационна дейност" 
 "Финансово осигуряване" 
 "Управление на собствеността и социалната дейност" 
 "Правно обслужване" 

На обслужваната от ОДМВР-Ловеч територия са структурирани и шест  районни управления - в Ловеч, Троян, Тетевен, Луковит, Ябланица и Угърчин.

 

 

Схема на структурата на ОД МВР-Ловеч