МВР

ОД Ловеч

 

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - гр.Тетевен

 

 

Обслужвана територия

РСПБЗН – Тетевен обслужва  територия от 697 кв. км с население около 23 000 жители. Тя обслужва 13 кметства при възникване на пожари и крупни производствени аварии и участва във всички аварийно-спасителни операции на територията на общината. В службата се поддържа оперативно дежурство с 3 бр. ПА .     

                                                              

Адрес РСПБЗН : гр. Тетевен,  ул. “Иван Вазов” № 89
Телефони: 068 668 643
Е mail:
[email protected]
Приемно време за граждани: четвъртък 10:00-12:00 и от 14:00 – 16:00

Началник РСПБЗН – Тетевен
Гл. инспектор инж. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ

Снимка

 

Кратка биографична справка:
Николай Христов  е роден на 25.03.1980 г. в гр. Тетевен. Завършва средното си образование през 1998 г. в ПГГСД ”Сава Младенов”, гр. Тетевен, специалност „Мебелно производство”. През 2003 г. завършва висшето си образование в Академия на МВР, факултет „ПАБ”,  по специалността „Пожарна и аварийна безопасност” .
Постъпва на работа през същата година в  РСПАБ гр. Бяла Слатина  като инструктор “Пожарогасене”. На 21.09.2007 г. е преназначен на работа в РСПБЗН – Тетевен като инспектор „ДПК и ПД”. През 2009 г. придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Пожарна и аварийна безопасност”.
От 22.06.2016 г. е назначен за Началник РСПБЗН – Тетевен.