МВР

ОД Ловеч

 

Снабдяване с електрическа енергия /ниско напрежение/ от краен снабдител на обектите на ОД МВР-Ловеч

04 мар 2020

Решение за откриване на процедура
Списък на обекти ОД МВР Ловеч
Декларация по чл.54,ал.1,т.7 от ЗОП
Договор ЧЕЗ
Обявление за възложена поръчка
Приложение 1

 06 август 2020 | 16:29