МВР

ОД Ловеч

 

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"-гр. Луковит

 

 

Обслужвана територия
РСПБЗН – Луковит обслужва  територия от 453,4 кв. км с население около 19 800 жители. Тя обслужва 12 населени места, от които 1 град и 11 бр. кметства при възникване на пожари и крупни производствени аварии и участва във всички аварийно-спасителни операции на територията на общината. В службата се поддържа оперативно дежурство с 3 бр. ПА.                                                                   

 

Адрес:  гр. Луковит 5770, ул. “Йордан Йовков” № 11;
Телефони: 068 668 645
Е mail:
[email protected]
Приемно време за граждани: сряда от 10.00 ч. до 12.00 ч и от 14.00 до 16.00 ч.

Началник РСПБЗН - Луковит
Гл. инспектор инж. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ПАНДУРСКИ

Снимка

 

Кратка биографична справка:
 Владимир Пандурски е роден  на 17.07.1968 г. в гр. Тетевен. Завършва  средното си образование през 1987 г. в ТМЕ ”Христо Ботев”, гр. Ботевград, специалност „Полупроводникова техника”. Отбива редовна военна служба в гр. Сливница, под.34810. През 1989 г. постъпва във ВСШ “Г. Димитров”-МВР гр. София.  През 1994 г. завършва висшето си образование в преименувания вече ВИ-МВР, факултет „ПО” с придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалностите „Противопожарна техника и безопасност” и „Водоснабдяване и канализация” от професионално направление „Строителство”.  Постъпва на работа през м.октомври същата година в  РСПБЗН - Тетевен  като като инспектор “ДПК и ПД”. Изпълнява тази длъжност там до 31.07.2012 г.. От 01.08.2012 г. е преназначен в РСПБЗН – Луковит като инспектор „ДПК и ПД”.
От 22.06.2016 г. е назначен за Началник РСПБЗН – Луковит.