МВР

ОД Ловеч

 

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на природен газ за отопление на сгради на ОД МВР-Ловеч"

25 ное 2019

Решение за откриване на процедура
Договор за предоставяне на услуги №CNT-163470
Договор за предоставяне на услуги №CNT-163471
Декларация по чл.54 ЗОП

Обявление за възложена поръчка

 09 януари 2020 | 11:03