МВР

ОД Ловеч

 

Обществена поръчка по чл.20 ал.3 т.1 от ЗОП-N:3/02.08.2018 г. Строително-ремонтни дейности по 5 /пет/ обособени позиции: Дограма; Покриви; ВиК и ремонтни дейности в ОДМВР-Ловеч.

02 авг 2018

Обява

Документация

документи_образци_декларации

информация за удължаване на първоначалния срок

Протокол комисия 19.09.2018 г.

Протокол комисия - 28.09.2018 год.

Протокол комисия - 03.10.2018 год.

Договор 295р-11664

Договор 295р-11663

Договор 295р-11665

Договор 295р-11667

Договор 295р-1166

 17 декември 2018 | 17:00