МВР

ОД Ловеч

 

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"-гр. Ябланица

 

 

 

 

   

Обслужвана територия


РСПБЗН- Ябланица обслужва територията на община  Ябланица с един град и осем кметства с обща площ 276 кв. км. Населението на общината е около 7 хиляди души.
Службата е ІІІ-та категория. Разполага 1  ПА среден тип 1бр ПА за гасене на горски пожари и 1 бр. оборудван автомобил за извършване на спасителни дейности при ПТП.

 

Адрес: гр. Ябланица 5750, ул. “Георги Бенковски” № 13
Телефони: 068 668 647; GSM 0888 835 736; 0888 797725
Приемно време за граждани: сряда 10:00-12:00 и от 14:00 – 16:00

Началник РСПБЗН – Ябланица
Гл. инспектор инж. ИВАН ПЕТРОВ ЙОТОВ

Снимка

Кратка биографична справка:

Роден 19.11.1964 г. в гр. Тетевен
Семейно положение неженен.
Завършил Техникум по механотехника в гр. Червен бряг, специалност „Бронетанкова техника” през 1983 г.
Завършва ВИПОНД – МВР – София  през  1990 г. с признато висше образование и присъдена квалификация "инженер" по "Противопожарна техника и безопасност" и "строителен инженер" по втора специалност "Водоснабдяване и канализация".
Същата година започва работа в РСПО - Тетевен  като инспектор “ДПК и ПД” с участък община Ябланица.
От 1993 г. е назначен на длъжност Началник РСПБЗН – Ябланица.