МВР

ОД Ловеч

 

Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението-гр. Ловеч

 

Обслужвана територия

РСПБЗН - Ловеч обслужва територия от 1645 кв. км с население около 60 012 жители, разпределени в три общини, както следва:
          Община Ловеч- 931кв.км; 35 населени места; 49 738 души;
          Община Летница- 177кв.км; 4 населени места; около 3 776 души;
          Община  Угърчин- 536кв.км; 11 населени места; около 6 505 души

          В службата се поддържа оперативно дежурство с 8 бр. пожарни автомобили. Три от тях са  оборудвани с пожаро-техническо въоръжение за извършване на аварийно-спасителна дейност, а един е дислоциран в гр. Угърчин. В постоянна оперативна готовност е и следната специализирана техника: авто-механична стълба със спасителен кош; товарен автомобил със сменяеми контейнери и прикачен кран; моторна шейна; 2бр. надуваеми лодки с извънбордови двигатели; многофункционално превозно средство с висока проходимост /UTV/.

 

 

Адрес:  гр. Ловеч 5500, ул. „Александър Кусев” № 20
Телефони за контакти: 068 668 374
Е mail:
[email protected]
Приемно време за граждани: сряда от 09:00 ч. до 12:00 ч.

Началник РСПБЗН – Ловеч
Гл. инспектор инж. ВАЛЕРИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

 

Кратка биографична справка:
Роден на 06.11.1958 г. в гр. Ловеч;
Семейно положение: женен, с две деца;
Завършил "Техникум по механо-електротехника"-Ловеч през 1977 г.;
Постъпва на работа в РСПБЗН Ловеч през 1981 г. на длъжност младши инспектор по направление "Превантивна дейност";
В периода 1983-1985г. завършва курс за подготовка на офицери във Факултет "Противопожарна охрана" към "Висшата специална школа на МВР"-София.
През 1990-1996г. завършва шестгодишен курс на обучение по специалност "Противопожарна техника и безопасност" във Факултет "Противопожарна охрана" към ВИПОНД – МВР – София  с признато висше образование и присъдена квалификация "инженер" по "Противопожарна техника и безопасност" и "строителен инженер" по   втора специалност "Водоснабдяване и канализация".
В системата е заемал последователно длъжностите инструктор по "Пожарогасене и аварийно-спасителна дейност" и инспектор "Държавен противопожарен контрол".
От месец февруари 1999 г. е назначен на длъжност Началник РСПБЗН – Ловеч.