МВР

ОД Ловеч

 

Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението-гр. Ловеч

 

Обслужвана територия

РСПБЗН - Ловеч обслужва територия от 1645 кв. км с население около 60 012 жители, разпределени в три общини, както следва:
          Община Ловеч- 931кв.км; 35 населени места; 49 738 души;
          Община Летница- 177кв.км; 4 населени места; около 3 776 души;
          Община  Угърчин- 536кв.км; 11 населени места; около 6 505 души

          В службата се поддържа оперативно дежурство с 8 бр. пожарни автомобили. Три от тях са  оборудвани с пожаро-техническо въоръжение за извършване на аварийно-спасителна дейност, а един е дислоциран в гр. Угърчин. В постоянна оперативна готовност е и следната специализирана техника: авто-механична стълба със спасителен кош; товарен автомобил със сменяеми контейнери и прикачен кран; моторна шейна; 2бр. надуваеми лодки с извънбордови двигатели; многофункционално превозно средство с висока проходимост /UTV/.

 

 

Адрес:  гр. Ловеч 5500, ул. „Александър Кусев” № 20
Телефони за контакти: 068 668 374
Е mail:
[email protected]
Приемно време за граждани: сряда от 09:00 ч. до 12:00 ч.

Началник РСПБЗН – Ловеч
Гл. инспектор ЯВОР ТОМЧЕВ АБАДЖИЕВ

 Явор Абаджиев

Кратка биографична справка:
Роден на  28.06.1970 г. в гр. Ловеч.

През 1994г. е завършил висше образование във ВИПОНД – МВР, факултет „Противопожарна охрана“, като от есента на същата година е започнал работа в системата на МВР на длъжност инструктор І ст. в РСПО – Троян към РДВР – Ловеч. 
 През годините е заемал различни длъжности в РД ПБЗН /от 2012 год. и ръководни/, като от 31.10.2014г. е назначен на длъжност началник на група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ в РСПБЗН – Ловеч към РДПБЗН – Ловеч при ГДПБЗН – МВР, която длъжност е заемал и до момента. 
Гл. инспектор Явор Абаджиев е преминал и множество курсове за подобряване и усъвършенстване на професионалната си подготовка и многократно е награждаван за проявен професионализъм.
От 18.03.2019 год. със заповед на министърът на вътрешните работи е назначен на длъжност Началник РСПБЗН – Ловеч.


РС ПБЗН-Ловеч през годините - Историческа справка