МВР

ОД Хасково

 

Отдел "Охранителна полиция"

 

 Отдел „Охранителна полиция” включва два сектора, осъществяващи дейности по опазване на обществения ред, превенция на правонарушенията, предотвратяване и участие в разкриването на престъпления, осигуряване на безопасност и контрол на пътното движение.

- Сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция“:

  • Група „Териториална полиция“
  • „Специализирани полицейски сили“
  • „Етапно конвойно звено“ 

- Сектор „Пътна полиция“:

  • Група „Регистрация и отчет на пътни превозни средства, собствениците им и водачи“
  • Група „Отчет на пътно-транспортни произшествия, административно-наказателна дейност и информационно-аналитична дейност“
  • Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“
  • Група „Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали“