МВР

ОД Хасково

 

Конкурси

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково за вакантни изпълнителски длъжности

І. Обявявам
конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково за вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Отдел „Криминална полиция“
Сектор „Противодействие на криминалната престъпност“
1.1. Група „Противодействие на общи престъпления“
- разузнавач VІ – V степен – 2 (две) вакантни длъжности;
1.2. Група „Престъпления свързани с незаконно пребиваване или преминаване на чужденци в страната“
- разузнавач VІ – V степен – 2 (две) вакантни длъжности;
2. Районно управление – Димитровград
Сектор „Криминална полиция“
Група „Противодействие на криминалната престъпност“
- разузнавач VІ – V степен – 2 (две) вакантни длъжности;
3. Районно управление – Свиленград
Сектор “Криминална полиция”
Група “Противодействие на криминалната престъпност”
- разузнавач VІ – V степен – 1 (една) вакантна длъжност.

 

Зап.№ 8121К-4256/21.04.2017 г.

24 апр 2017

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция „Национална полиция” - МВР (ЗЖУ)- СОФИЯ, ПЛОВДИВ, КЪРДЖАЛИ, МОНТАНА, ПЛЕВЕН


     На основание член 156, алинея 1, алинея 5 и алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,
     І. ОБЯВЯВАМ
конкурс за назначаване на държавна служба в дирекция “Жандармерия” при Главна дирекция „Национална полиция” - МВР на младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. ЗОНАЛНО ЖАНДАРМЕРИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - СОФИЯ
- полицай - старши полицай - 136 (сто тридесет и шест) вакантни длъжности;
- полицай - старши полицай (водач на автомобил) - 24 (двадесет и четири) вакантни длъжности.
2. ЗОНАЛНО ЖАНДАРМЕРИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ПЛОВДИВ
- полицай - старши полицай - 12 (дванадесет) вакантни длъжности;
- полицай - старши полицай (водач на автомобил) - 6 (шест) вакантни длъжности.
3. ЗОНАЛНО ЖАНДАРМЕРИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КЪРДЖАЛИ
- полицай - старши полицай - 6 (шест) вакантни длъжности;
3.1. Сектор „Патрулно-постова дейност и масови мероприятия - Хасково“
- полицай - старши полицай - 23 (двадесет и три) вакантни длъжности;
- полицай - старши полицай (водач на автомобил) - 15 (петнадесет) вакантни длъжности.
4. ЗОНАЛНО ЖАНДАРМЕРИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - МОНТАНА
- полицай - старши полицай - 8 (осем) вакантни длъжности;
- полицай - старши полицай (водач на автомобил) - 2 (две) вакантни длъжности.
5. ЗОНАЛНО ЖАНДАРМЕРИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ПЛЕВЕН
- полицай - старши полицай - 45 (четиридесет и пет) вакантни длъжности;
- полицай - старши полицай (водач на автомобил) - 5 (пет) вакантни длъжности.
 
Зап.№ 8121К-2759/21.02.2017 г.

22 фев 2017