МВР

ОД Хасково

 

Пълен списък на предоставяните административни услуги в сектор "Пътна полиция" при ОДМВР Хасково, за издаване на СУМПС на водачи на МПС

Случаи, в които е възможно документите за издаване на СУМПС да бъдат подавани в Районните управления при Областна дирекция на МВР Хасково


Пълен списък на предоставяните административни услуги в сектор "Пътна полиция" Хасково, свързани с регистрация на ППС

Административно наказателна дейност и заплащане на глоби по ЗДВП


Изготвяне на писмено становище по проекти свързани с организация на движение по пътищата


Съгласуване на разрешително за превоз на извънгабаритни товари


Други видове услуги предоставяни в сектор "Пътна полиция" при ОДМВР Хасково


Най-често срещани въпроси и отговори! 


Адрес за сигнали и предложения от граждани и граждански организации касаещи

нарушения на правилата за движение по пътищата:   [email protected]


Administrative Services - Traffic Police

229 Issuing of duplicate of driving license control coupon_fixed
230 Issuing of temporary registration plates to persons, which are merchants_fixed
393 Termination of vehicle registration upon written application of owner_fixed
448 Issuing of driving license_fixed
454 Recovery of vehicle identification number_fixed
859 Issuing of certificate with data on registered vehicles and vehicles with terminated reistration_fixed
863 Issuing of international driving license_fixed
1204 Issuing of duplicate of driving license_fixed
1239 Initial Registration of vehicle_fixed
1300 Issuing of summarized references about the number of vehicles_fixed
1301 Issuing of transit registration number of vehicle_fixed
1524 Temporary taking off road of vehicle on wish of the owner_fixed
1528 Issuing of certifying documents for occured accidents, and other, and for provision of information about carried out activity_fixed_ep
1770 Issuing a duplicate of a vehicle registration certificate_fixed_ep
1776 Mounting registration plates on another MoI territory
2152 Preparing written statements on projects related to road traffic organization_fixed_ep
2215 Coordination of permit for transport of oversized cargo_fixed_ep
2290 Authorization to conduct additional training for drivers_fixed_ep
2460 Issuing of certificates on rights and penalties, imposed on drivers_fixed_ep
2676 Providing vehicle registration number with letter and digit combination at choice_fixed_ep
2677 Change in the registration_fixed_ep
2678 Issuing of control counterfoil driver with no penalties_fixed_ep
2679 Recovery of terminated vehicle registration_fixed_ep
2680 Putting in motion a temporarily suspended vehicle_fixed_ep
2681 Replacing a driving license_fixed_ep
2682 Replacing a foreign driving license with a Bulgarian one_fixed
2683 Providing a third registration plate_ep