МВР

ОД Хасково

 

РУП Свиленград

Началник РУП Свиленград

Димитър Янакиев

 

Приемни дни: всеки вторник от месеца, за времето от 14.00 до 16.00 часа.

Тел. за контакти 0379 / 7-15-07

 

 

 УП Любимец

Началник УП Любимец

Димитър Марков

 

Приемни дни: всеки вторник от месеца, за времето от 14.00 до 16.00 часа.

Тел. за контакти 03751 / 72-22