МВР

ОД Хасково

 

Отдел "Криминална полиция" 

Сектори и групи:
- Сектор „Противодействие на криминалната престъпност“:

  • Група „Престъпления против личността“
  • Група „Престъпления против собствеността“
  • Група „Престъпления свързани с незаконно пребиваване или преминаване на чужденци“

- Сектор "Противодействие на икономическата престъпност“:

  • Група „Противодействие на престъпленията в отраслите на икономиката“
  • Група „Противодействие на престъпленията във финансово-кредитната система“

 - Сектор "Научно-техническа лаборатория“

- Група „Оперативен анализ и полицейска статистика“