МВР

ОД Хасково

 

Група "български документи за самоличност"

Група “Български документи за самоличност” е специализирано полицейско звено за издаване на български лични документи и контрол по тяхното ползване и съхраняване.

Основните направлеия на дейност на групата са :
 • Приемане, изготвяне и връчване на български лични документи
 • Контрол по ползването и съхраняването на българските лични документи
 • Поддръжка на документални, картотечни и автоматизирани информационни фондове
 • Предоставяне на данни от информационните фондове на държавни органи, юридически и физически лица