МВР

ОД Хасково

 

Банкови сметки

сметки в СИБАНК ЕАД Хасково:

 

1. BG 29 BUIB 98883331439900 – само за парични гаранции за лица на които е наложена мярка за неотклонение.


2. BG 11 BUIB 98883131439901 – всички постъпления по Тарифа 4 за таксите събирани в системата на МВР, включително такси за лични документи, паспорти и шофьорски книжки.