МВР

ОД Хасково

 

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Закупуване на автомобилна техника – 3 броя” - 272000-11231/01.08.2019г. СОО

01 авг 2019

Обява за обществена поръчка
Документация към обява за събиране на оферти

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДАТА, МЯСТО И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

Протокол

Договор 272р - 20164/26.09.2019 г.

 01 октомври 2019 | 10:57