МВР

ОД Перник

 

Човече Сектор "Български документи за самоличност" при ОДМВР - Перник

Човече1 BULGARIEN IDENTITY DOKUMENTS SEKTOR

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ - ЛИЧНА КАРТА И ПАСПОРТ

ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г.

специфична-информация-за-предоставяне-на-услуга-издаване-на-български-документи-за-самоличност-на-чужденци-с-предоставена-особена-закрила-от-република-б

specific-information-for-admnistrative-services-provision-under-bulgarian-personal-documents-actec9408060f4c45e7aaa3945c9660d501

специфична-информация-за-административните-услуги-по-закона-за-българските-лични-документи

specific-information-for-administrative-service-issuance-of-bulgarian-identity-documents-to-foreign-nationals-granted-special-protection-from-the-republic-of-bulgaria

Копие на административни-услуги-извършвани-от-одмвр---перник-по-линия-на-дейност-български-документи-за-самоличност

Искане

Съобщение за трудноподвижни граждани

Съобщение за издаване на БЛД и СУМПС

най-често-срещани-въпроси-и-отговори

информация-за-предоставяне-на-административни-услуги-по-закона-за-българските-лични-документи

information-relevant-to-administrative-services-provision-under-bulgarian-personal-documents-act

Телефони за контакт: 076/676 377 и 076/676 374
E-mail: [email protected]