МВР

ОД Перник

 

Новини

69 пожара през миналия отоплителен сезон в Пернишка област

Най-уязвими - възрастните хора и децата

Възникналите пожари за периода от 01.10.2020 г. до 01.04.2021 г., причините за които могат да бъдат свързани с есенно-зимния отоплителен сезон (неправилна експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди и строителна неизправност – необезопасен комин) са 69    бр. Те са предимно в жилищни сгради, където са причинили много материални щети.
От анализа на възникналите пожари през последните години Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Перник прави извод, че най-уязвимите групи от населението са възрастните хора, особено над 70 години, трудноподвижни и самотноживеещи, както и малките деца.
За намаляване броя на пожарите, причинени от неправилното използване на отоплителни, нагревателни уреди и ел. инсталации РДПБЗН-Перник ще предоставя на населението разработена от ГДПБЗН-МВР брошура „Пожаробезопасна кухня, отопление и ел. инсталация“. При осъществяване на контрол, ще използват възможността за провеждане на информационно-разяснителна дейност в проверяваните обекти.

За предотвратяване на риска от възникване на пожари, запазване на  живота на други хора и имущество им, огнеборците препоръчват:

 

Не претоварвайте електрическата инсталация и използвайте само стандартни електрически предпазители !

Не оставяйте без надзор отоплителни и нагревателни уреди, освен ако не са с автоматичен режим на работа !

Проверете комините за пукнатини и паднала мазилка, своевременно ги възстановете и почистете от сажди !

Не разпалвайте печки на твърдо гориво с бензин, нафта и други запалими течности !

Монтирайте си датчик за ранно известяване на пожар !

Осигурете си пожарогасител за първоначално гасене на пожар !

Посещавайте периодично през отоплителния сезон възрастните роднини, близки или съседи, които са трудноподвижни и самотноживеещи, като „хвърляте по един поглед“  и на отоплителните уреди, с които хората се топлят и им обърнете внимание на елементарните правила за пожарна безопасност !

При пожар незабавно се обадете на телефон 112.

Ако пожарът е в електрически уред, изключете електрическото захранване от таблото и гасете с подръчни средства. Когато гасенето е невъзможно и има риск за живота Ви, евакуирайте се по безопасен начин.

За правилното си поведение  при пожари, бедствия и  извънредни ситуации, населението може да се информира на страницата на ГДПБЗН в сайта на МВР (
http://www.nspbzn.mvr.bg), информационния сайт (http://pojarna.com) и на страницата на ОДМВР-Перник в сайта на МВР.


18 окт 2021

Важно за гражданите, живеещи на територията на Второ РУ: Гишето за прием на български документи за самоличност отваря на 04 октомври 2021 г

От 04 октомври/понеделник/ 2021 г., гражданите живеещи на територията на Второ РУ ще могат да подават заявления за лични документи и да получават съответно готови такива  в районното управление. Работното време е от 08, 30 ч. до 17, 30 ч. с един час обедна почивка – от 12, 00 до 13, 00 часа. Предвидени са и съответните дезинфекции, за ограничаване заразата от коронавирус.
Гражданите с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР Перник, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи /лични карти, паспорти, свидетелства за управление на МПС/ във всяко едно от звената "БДС" на територията на областта. Това може да бъде направено и преди изтичане на срока на валидност на документите.         
Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена "БДС", както и е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.
Готовите лични документи се получават в звеното "БДС", където е подадено заявлението. Препоръчваме електронните услуги на МВР за улеснение на потребителите.

 


29 сеп 2021