МВР

ОД Перник

 

Новини

Информация от сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Перник, за подадени заявления и издадени лични документи, в периода 04- 08 януари 2021 година

Гражданите с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР – Перник, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи с платена такса за обикновена услуга във всяко едно РУ на МВР на територията на областта. Заявления за издаване на документи, с внесена такса за бърза и експертна услуга, се подават в сектор „Български документи за самоличност“ /гр. Перник, ул. „Самоков“ № 1/ Таксите могат да се внасят и на ПОС терминални устройства във всяко звено.
Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена на БДС, както и е с цел допринасяне на удобства за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянен адрес. Готовите лични документи се получават в звената БДС, където е подадено заявлението.
Работното време на звената за издаване на български лични документи е от 08, 30 до 17, 30 ч. без обедна почивка. Прави се единично прекъсване на работа в интервалите 10, 30 – 10, 45 ч. и 15, 00 – 15, 15 ч. за дезинфекция с оглед спазване на противоепидемичните мерки.

Подразделение

ОДМВР

РУ Радомир

РУ Брезник

РУ Трън

Подадени/получени

   419/248

    83/39

     22/8

     6/7


11 яну 2021