МВР

ОД Перник

 

Полицейски и младши полицейски инспектори- Второ РУП

 

ПЪРВИ РАЙОН
           ПИ Ивайло Валериев Терзийски -отговорник
            Граници на района: от юг-ул.”Ю.Гагарин”, от запад бензиностанция „Шел-изток” и границата с Първо РУ-Перник, от изток ул.”Рига” и ул.”Карл Маркс пред р-т Романтика, от север р-к „Република”.

Приемна  ул.Мл.Стоянов бл.3, ет.1
ВТОРНИК: 14.00ч. -16.00ч

Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Перник


                             ВТОРО РУ – ПЕРНИК ПРИ ОД МВР – ПЕРНИК
Рег. № 3796р-1483/2017 г.
До гр. Перник, ул…………………………….№……бл…….вх……
До представителите на етажната собственост/живущи на адреса, собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти
Служителят на МВР отговарящ за района, в който живеете
Имена: Ивайло Терзийски
длъжност: полицейски инспектор
служебен телефон: 076/676107
служебен адрес: гр. Перник, ул. „ Младен Стоянов „, бл. 5
В случай, че не можете да се свържете с него, моля свържете се с:
дежурната част на Второ РУ – Перник
сл. телефон:076/670031
сл. адрес: гр. Перник, ул. „ Минск „ № 6
имейл адрес………………………………
В случай, че имате бележки към реакцията на Второ РУ – Перник по подадените сигнали, моля свържете се с:
дежурната част на ОД МВР - Перник
сл. телефон: 076/676370
сл. адрес : гр. Перник, ул. „ Самоков „ № 1
имейл адрес………………………………
В случай, че имате бележки към реакцията на ОД МВР - Перник по подадените сигнали, моля свържете се с:
Дирекция „ Инспекторат „ – МВР ( София )
сл. телефон: 02/9822222
сл. адрес: гр. София, „ Шести септември „, № 29
имейл адрес:[email protected]
В случай на корупционни действия на служители на МВР, моля свържете се с:
Дирекция „ Вътрешна сигурност „ – МВР ( София )
Телефон за подаване на сигнали:02/9822222
служебен адрес: гр. София, ул. „ 6-ти септември „, № 29
имейл адрес:www.nocorr.mvr.bg
                                                                                    НАЧАЛНИК ВТОРО РУ – ПЕРНИК
                                                                                                                              / подпис, печат /

На територията на района не се обособява  микрорайон.

ВТОРИ РАЙОН
            ПИ Ясен Николаев Владимиров -отговорник
            Граници на района: от юг ул.”Ю.Гагарин”-нечетни номера на сградите, от запад ул.”Рига” и река „Бучащица”, от изток подстанция „Изток”, автомагистрала „Люлин”и от север  землището на с.Големо Бучино с прилежащите му вилни зони -граница с 09 РУ-СДВР.

Приемна ул.”Минск” 6, ст.22  и с.Големо Бучино-кметството
ЧЕТВЪРТЪК: 14.00ч. -16.00ч. – ул. „Минск“ 6, ст. 22

                                    

 

На територията на района се обособяват два микрорайона, както следва:

 

РАЙОН 2-А
           ПИ Ясен Николаев Владимиров
            Микрорайона е с граници: от юг ул.”Ю.Гагарин”- нечетни номера на сградите, от север нечетни номера на ул.”Рашо Димитров” и бл. 87,бл.89, бл.91, бл.93 и бл.95 на ул.”Рашо Димитров”, от изток автомагистрала „Люлин” и от запад ул.”Рига”.
Приемна– ул.”Минск” 6,ст.22.
ЧЕТТВЪРТЪК: 14.00ч. - 16.00ч.

Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Перник


                             ВТОРО РУ – ПЕРНИК ПРИ ОД МВР – ПЕРНИК
Рег. № 3796р-1350/2017 г.
До гр. Перник, ул……………………………………№……. бл……. вх………
До представителите на етажната собственост/живущи на адреса, собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти
Служителят на МВР отговарящ за района, в който живеете
имена: Ясен Николаев Владимиров
длъжност: полицейски инспектор
сл. телефон – 076 676 107
сл. адрес – гр.Перник, ул.”Минск” №6
В случай, че не можете да се свържете с него, моля свържете се с:
дежурната част на Второ РУ – Перник
сл. телефон:076/670031
сл. адрес: гр. Перник, ул. „ Минск „ № 6
имейл адрес – [email protected]
В случай, че имате бележки към реакцията на Второ РУ – Перник по подадените сигнали, моля свържете се с:
дежурната част на ОД МВР - Перник
сл. телефон: 076/676370
сл. адрес : гр. Перник, ул. „ Самоков „ № 1
имейл адрес– [email protected]
В случай, че имате бележки към реакцията на ОД МВР - Перник по подадените сигнали, моля свържете се с:
Дирекция „ Инспекторат „ – МВР ( София )
сл. телефон: 02/982 22 22
сл. адрес: гр. София, ул. „ 6-ти септември „ № 29
имейл адрес:[email protected]
В случай на корупционни действия на служители на МВР, моля свържете се с:
Дирекция „ Вътрешна сигурност „ – МВР ( София )
Телефон за подаване на сигнали:02/9822222
служебен адрес: гр. София, ул. „ 6-ти септември „ № 29
имейл адрес:www.nocorr.mvr.bg
                                                                                    НАЧАЛНИК ВТОРО РУ – ПЕРНИК
                                                                                                                              / подпис, печат /

                                     

РАЙОН 2-Б
            Мл.ПИ Роман Кирилов Василев
            Микрорайона е с граници: от юг- бл. 80, бл. 74 и бл. 76 на ул.”Рашо Димитров”, от север  землището на с. Големо Бучино с прилежащите му вилни зони -граница с 06 РУ-СДВР, от юг бл. 80, бл.74 и бл.76 на ул.”Рашо Димитров”, от изток автомагистрала „Люлин” и от запад река „Бучащица”.

Приемна
–  с.Големо Бучино-кметството
ВТОРНИК:14.00ч.-16.00ч.

Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Перник

                                      УВЕДОМИТЕЛНО    ПИСМО
                            РУ- ВТОРО при ОДМВР- ПЕРНИК
Рег № 3796р - 1350/06.02.2017 г.
До  гр.Перник. ул „Рашо Димитров“ бл,87, 89, 91 ,93, 95, ул.Бучински път“ бл.1, 3, 5, 20, 10, 16, частни имоти и с.Големо Бучино, обл.Перник.
До представителите на етажната собственост / живущи на адреса, собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти.
Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете :
Имена : Роман Кирилов Василев
Длъжност : Мл. ПИ
Служебен телефон : 076/670031 -134
Служебен адрес : гр. Перник, ул“ Минск“ №6, ст.26
В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с :
Дежурната част на Районното управление – Второ РУ Перник.
Отговарящо за района в който живеете:
Служебен телефон : 076/670031
Служебен адрес : гр. Перник, ул“ Минск“ №6
В случай, че имате бележки към реакцията на РУ-Второ по подадени сигнали, моля да се свържете с :
Дежурната част на ОДМВР-Перник
Служебен телефон : 076/676370
Служебен адрес : гр. Перник, ул“ Самоков“ №1
В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР-Перник по подадени сигнали, моля да се свържете с :
Дирекция „Инспекторат“- МВР/ София/
Служебен адрес : гр.София, ул “6 –ти Септември“ №29
Имейл адрес:[email protected]
В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля да се свържете с :
Дирекция „ Вътрешна сигурност“ – МВР /София/
Телефон за подаване на сигнали: 02/ 9822222
Служебен адрес : гр. София, ул. “6 –ти Септември“ №29
Имейл адрес:www.nocorr.mvr.bg


                                                  Началник на Второ РУ – ОДМВР Перник:………………….
                                                             /Иван  Зеленков/                                                                                               


ТРЕТИ РАЙОН
            ПИ Владимир Митков Владимиров -отговорник
            Граници на района: от юг-ПП І-6, от север ул.”Ю.Гагарин”, от изток подстанция „Изток” и от запад „ЦОФ”-граница с Първо РУП-Перник.

Приемна
–  ул.”Бл.Гебрев” бл.15
            ВТОРНИК: 14.00ч. -16.00ч.

На територията на района се обособяват два микрорайона, както следва:

РАЙОН 3-А
            ПИ Владимир Митков Владимиров
            Микрорайона е с граници: от юг-ПП-І6, от север ул.”Ю.Гагарин”, от изток ул.”Карл  Маркс” и от запад „ЦОФ”-граница с Първо РУП-Перник.

Приемна
–  ул.”Бл.Гебрев” бл.15
            ВТОРНИК: 14.00ч. -16.00ч.

РАЙОН 3-Б
            Мл.ПИ Росен Митков Тасев
            Микрорайона е с граници: от юг- ПП-І6, от север ул.”Ю.Гагарин”, от запад ул.”Карл Маркс” и от изток подстанция „Изток”.

Приемна
– ул.”Бл.Гебрев” бл.15
            ЧЕТВЪРТЪК: 14.00ч. -16.00ч.

Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Перник

                                      УВЕДОМИТЕЛНО    ПИСМО
                            РУ- ВТОРО при ОДМВР- ПЕРНИК
Рег № 3796р - 1350/06.02.2017 г.
До  гр.Перник. ул „Рашо Димитров“ бл,87, 89, 91 ,93, 95, ул.Бучински път“ бл.1, 3, 5, 20, 10, 16, частни имоти и с.Големо                               ВТОРО РУ-ПЕРНИК,  ПРИ ОДМВР-ПЕРНИК


           Рег. № 3796р-1482/2017 г.

           До гр. Перник, ул. _____________________________, № _______, бл. _____, вх. _____

 

           До представителите на етажната собственост/живущи на адреса , собствениците, обитателите, и ползвателите на самостоятелни  обекти


           Служителят на МВР отговарящ за района в който живеете :

           Мл. ПИ Росен Тасев , служебен телефон : 076/676125, служебен адрес: гр. Перник, ул. „Минск” 6, ет.2, стая № 21
 


           В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с дежурната част на районното управление отговарящо за района, в който живеете :

гр. Перник, ул. „Минск” № 6 , тел. : 076/670031

 

           В случай, че имате бележки към реакцията на Второ РУ-Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с :

Дежурна част на ОДМВР – Перник тел. 076/676370
Гр. Перник, ул. „Самоков” № 1

 

           В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР по подадените сигнали моля моля да се свържете с:

Дирекция „Инспекторат”-МВР София
Служебен адрес – гр. София, ул. „6-ти септември” № 29

 

           В случай на корупционни действия на служители на МВР, моля да се свържете  Дирекция „Вътрешна сигурност” – МВР София

Тел. подаване на сигнали : 02/982 22 22
Служебен адрес – гр. София, ул. „6-ти септември”№ 29
Имейл адрес : www.nocorr.mvr.bg

 

                                                                       НАЧАЛНИК НА
                                                                       ВТОРО РУ-ПЕРНИК:_______________
                                                                                                      / ИВАН ЗЕЛЕНКОВ/                                                           

ЧЕТВЪРТИ  РАЙОН
            ПИ Красимир Ивайлов Крумов -отговорник
            Граници на района: от север ПП-І-6, от юг границата с РУП-Радомир, местността „Баро чешма”, от изток границата с УП-Рударци, от запад кв.Църква и селата Кралев дол, Студена, Боснек, Чуйпетлово и прилежащите им землища.

Приемна
- кметствата на селата и кв.Църква.
На територията на района се обособяват два микрорайона, както следва:

 

РАЙОН 4-А
             ПИ Красимир Ивайлов Крумов
             Микрорайона обхваща кв.Църква

Приемна
кв.Църква -кметството.
             ПОНЕДЕЛНИК: 10.00ч. -12.00ч.
             СРЯДА: 10.00ч. -12.00ч.

Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Перник

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ПЕРНИК
ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ОДМВР - ПЕРНИК
2304 ГР. Перник, ул. Минск № 6, тел. /факс 076 670 031

УРИ 3796р-1350/06.02.17г.


До гр/с……………………ул. ……………………………..№ ……………….бл. …. вх……….


         До представителите на етажната собственост/живущи на адреса , собствениците, обитателите, и ползвателите на самостоятелни  обекти


                     Служителят на МВР отговарящ за района в който живеете :


           ПИ Красимир Крумов , служебен телефон : 076/676115, служебен адрес: гр. Перник, ул. „Минск” 6, ет.2 стая №20
 

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с дежурната част на районното управление отговарящо за района, в който живеете :
 Гр. Перник, ул. „Минск” № 6 , тел. : 076/670031, 076/672181


В случай, че имате бележки към реакцията на Второ РУ по подадените сигнали, моля да се свържете с :
Дежурна част на ОДМВР – Перник тел. 076/676370
Гр. Перник, ул. „Самоков”№1


В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР по подадените сигнали моля моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат”-МВР София
Служебен адрес – гр. София, ул. „6-ти септември” №29


В случай на корупционни действияна служители на МВР, моля да се свържете  Дирекция „Вътрешна сигурност” – МВР София
Тел. подаване на сигнали : 02982 22 22
Служебен адрес – гр. София, ул. „6-ти септември”№ 29
Имейл адрес : www.nocorr.mvr.bg

 


                                                                     

                                                                                 НАЧАЛНИК ВТОРО РУ ПЕРНИК
                                                                                            /ИВАН ЗЕЛЕНКОВ/

РАЙОН 4-Б
             Мл.ПИ Георги Петров Георгиев
             Микрорайона обхваща селата Кралев дол, Студена, Боснек, Чуйпетлово и прилежащите им землища
             ВТОРНИК: 10.00ч. -12.00ч.
             Приемни - кметствата на селата Кралев дол и Студена
             ЧЕТВЪРТЪК: 10.00ч. -12.00ч.
             Приемни - кметствата на селата Чуйпетлово и Боснек
УП-„РУДАРЦИ”

Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Перник

                                         РУ- ВТОРО при ОДМВР- ПЕРНИК
Рег № 3796р - 1350/06.02.2017 г.
До гр………………………………..ул……………………№…….бл……….вх……….
До представителите на етажната собственост / живущи на адреса, собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти.
Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете :
Имена : Георги Петров Георгиев
Длъжност : Младши полицейски инспектор
Служебен телефон : 076/670031 -120
Служебен адрес : гр. Перник, ул“ Минск“ №6
В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с :
Дежурната част на Районното управление – Второ РУ.
Отговарящо за района в който живеете:
Служебен телефон : 076/670031
Служебен адрес : гр. Перник, ул“ Минск“ №6
В случай, че имате бележки към реакцията на РУ-Второ по подадени сигнали, моля да се свържете с :
Дежурната част на ОДМВР-Перник
Служебен телефон : 076/676370
Служебен адрес : гр. Перник, ул“ Самоков“ №1
В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР-Перник по подадени сигнали, моля да се свържете с :
Дирекция „Инспекторат“- МВР/ София/
Служебен адрес : гр.София, ул “6 –ти Септември“ №29
Имейл адрес:[email protected]
В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля да се свържете с :
Дирекция „ Вътрешна сигурност“ – МВР /София/
Телефон за подаване на сигнали: 02/ 9822222
Служебен адрес : гр. София, ул. “6 –ти Септември“ №29
Имейл адрес:www.nocorr.mvr.bg


                                                               Началник на Второ РУ – ОДМВР Перник:

                                                                                                     Подпис, печат             ПИ Асен Богомилов Григоров-отговорник
            Граници на район: селата Драгичево, Рударци, Кладница и прилежащите им землища и вилни зони към тях.
Приемни-кметствата на трите села

На територията на района се обособяват два микрорайона, както следва:

РАЙОН-А
              ПИ Асен Богомилов Григоров
              Микрорайона обхваща село Драгичево и прилежащите землища и вилни зони.
Приемна –сградата на кметство с.Драгичево
              СРЯДА: 14.00ч. -16.00ч.

Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Перник

                                         РУ- ВТОРО при ОДМВР- ПЕРНИК
Рег № 3796р - 1350/06.02.2017 г.
До гр………………………………..ул……………………№…….бл……….вх……….
До представителите на етажната собственост / живущи на адреса, собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти.
Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете :
Имена : Асен Богомилов Григоров
Длъжност : Полицейски инспектор
Служебен телефон : 076/670031 -120
Служебен адрес : гр. Перник, ул“ Минск“ №6
В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с :
Дежурната част на Районното управление – Второ РУ.
Отговарящо за района в който живеете:
Служебен телефон : 076/670031
Служебен адрес : гр. Перник, ул“ Минск“ №6
В случай, че имате бележки към реакцията на РУ-Второ по подадени сигнали, моля да се свържете с :
Дежурната част на ОДМВР-Перник
Служебен телефон : 076/676370
Служебен адрес : гр. Перник, ул“ Самоков“ №1
В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР-Перник по подадени сигнали, моля да се свържете с :
Дирекция „Инспекторат“- МВР/ София/
Служебен адрес : гр.София, ул “6 –ти Септември“ №29
Имейл адрес:[email protected]
В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля да се свържете с :
Дирекция „ Вътрешна сигурност“ – МВР /София/
Телефон за подаване на сигнали: 02/ 9822222
Служебен адрес : гр. София, ул. “6 –ти Септември“ №29
Имейл адрес:www.nocorr.mvr.bg


                                                               Началник на Второ РУ – ОДМВР Перник:

                                                                                                     Подпис, печат

РАЙОН-Б
              Мл.ПИ Георги Петров Георгиев
              Микрорайона обхваща селата Рударци и Кладница и прилежащите землища и вилни зони към тях.
ПОНЕДЕЛНИК: 14.00ч.-16.00ч.
Приемна – кметството на с.Рударци
              ЧЕТВЪРТЪК: 14.00ч. -16.00ч.
              Приемна – кметството на с.Кладница