МВР

ОД Перник

 

Полицейски и младши полицейски инспектори- Второ РУП

ПЪРВИ РАЙОН - отговорник
Ивайло Терзийски – полицейски инспектор

Граници на района: от юг-ул.”Ю.Гагарин”- нечетни номера, от запад бензиностанция ”Шел-изток”, граница с Първо РУ-Перник, от изток – автомагистрала ”Люлин”, от север – землището на с.Големо Бучино, граница с 06 РУ - СДВР.

Приемна ул.”Минск” 6, ст.22 и ул.Мл.Стоянов бл.3, ет.1

Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Перник


                             ВТОРО РУ – ПЕРНИК ПРИ ОД МВР – ПЕРНИК
Рег. № 3796р-1483/2017 г.
До гр. Перник, ул…………………………….№……бл…….вх……
До представителите на етажната собственост/живущи на адреса, собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти
Служителят на МВР отговарящ за района, в който живеете
Имена: Ивайло Терзийски
длъжност: полицейски инспектор
служебен телефон: 076/676107
служебен адрес: гр. Перник, ул. „ Младен Стоянов „, бл. 5
В случай, че не можете да се свържете с него, моля свържете се с:
дежурната част на Второ РУ – Перник
сл. телефон:076/670031
сл. адрес: гр. Перник, ул. „ Минск „ № 6
имейл адрес………………………………
В случай, че имате бележки към реакцията на Второ РУ – Перник по подадените сигнали, моля свържете се с:
дежурната част на ОД МВР - Перник
сл. телефон: 076/676370
сл. адрес : гр. Перник, ул. „ Самоков „ № 1
имейл адрес………………………………
В случай, че имате бележки към реакцията на ОД МВР - Перник по подадените сигнали, моля свържете се с:
Дирекция „ Инспекторат „ – МВР ( София )
сл. телефон: 02/9822222
сл. адрес: гр. София, „ Шести септември „, № 29
имейл адрес:[email protected]
В случай на корупционни действия на служители на МВР, моля свържете се с:
Дирекция „ Вътрешна сигурност „ – МВР ( София )
Телефон за подаване на сигнали:02/9822222
служебен адрес: гр. София, ул. „ 6-ти септември „, № 29
имейл адрес:www.nocorr.mvr.bg
                                                                                    НАЧАЛНИК ВТОРО РУ – ПЕРНИК
                                                                                                                              / подпис, печат /

На територията на района се обособяват два микрорайона, както следва:

РАЙОН 1-А

Ивайло Терзийски – полицейски инспектор

Микрорайонът е с граници: от юг ул.”Ю.Гагарин” – нечетни номера, от запад бензиностанция ”Шел-изток”, граница с. Първо РУ-Перник, от изток ул.”Рига”, от север – землището на с.Бучино, граница с 06 СДВР.

Приемна ул.”Минск” 6, ст.22 и ул.Мл.Стоянов бл.3, ет.1.
ВТОРНИК: 14.00ч. -16.00ч.

РАЙОН 1-Б

Роман Василев – младши полицейски инспектор

Микрорайонът е с граници: от юг- ул.”Юрий Гагарин” – нечетни номера, от север  Р-к „Република”, от изток автомагистрала „Люлин” и от запад  ул.”Рига”.

Приемна– ул.”Минск” 6,ст.22
 ЧЕТВЪРТЪК: 14.00ч. -16.00ч.

ВТОРИ РАЙОН - отговорник

Виктор Ангелинов – полицейски инспектор

Граници на района: от юг-ПП І-6, от север ул.”Ю.Гагарин”, от изток подстанция ”Изток” и от запад ”ЦОФ”-граница с Първо РУП-Перник.

Приемна – ул. ”Минск” 6, ст.21 и ул. ”Бл.Гебрев” бл.15

На територията на района се обособяват два микрорайона, както следва:

РАЙОН 2-А

Виктор Ангелинов – полицейски инспектор         

Микрорайонът е с граници: от юг-ПП-І6, от север ул.”Ю.Гагарин”, от изток ул.”Карл  Маркс” и от запад ”ЦОФ”- граница с Първо РУП-Перник.

Приемна– ул. ”Минск” 6,ст.21 и ул. ”Бл.Гебрев” бл.15
СРЯДА: 14.00ч. -16.00ч.

Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Перник


                             ВТОРО РУ – ПЕРНИК ПРИ ОД МВР – ПЕРНИК
Рег. № 3796р-1350/2017 г.
До гр. Перник, ул……………………………………№……. бл……. вх………
До представителите на етажната собственост/живущи на адреса, собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти
Служителят на МВР отговарящ за района, в който живеете
имена: Виктор Ангелинов
длъжност: полицейски инспектор
сл. телефон – 076 676 107
сл. адрес – гр.Перник, ул.”Минск” №6
В случай, че не можете да се свържете с него, моля свържете се с:
дежурната част на Второ РУ – Перник
сл. телефон:076/670031
сл. адрес: гр. Перник, ул. „ Минск „ № 6
имейл адрес – [email protected]
В случай, че имате бележки към реакцията на Второ РУ – Перник по подадените сигнали, моля свържете се с:
дежурната част на ОД МВР - Перник
сл. телефон: 076/676370
сл. адрес : гр. Перник, ул. „ Самоков „ № 1
имейл адрес– [email protected]
В случай, че имате бележки към реакцията на ОД МВР - Перник по подадените сигнали, моля свържете се с:
Дирекция „ Инспекторат „ – МВР ( София )
сл. телефон: 02/982 22 22
сл. адрес: гр. София, ул. „ 6-ти септември „ № 29
имейл адрес:[email protected]
В случай на корупционни действия на служители на МВР, моля свържете се с:
Дирекция „ Вътрешна сигурност „ – МВР ( София )
Телефон за подаване на сигнали:02/9822222
служебен адрес: гр. София, ул. „ 6-ти септември „ № 29
имейл адрес:www.nocorr.mvr.bg
                                                                                    НАЧАЛНИК ВТОРО РУ – ПЕРНИК
                                                                                                                              / подпис, печат /

РАЙОН 2-Б

Росен Тасев – полицейски инспектор         

Микрорайонът е с граници: от юг- ПП-І6, от север ул. ”Ю.Гагарин”, от запад ул. ”Карл Маркс” и от изток подстанция ”Изток”.

Приемна– ул. ”Минск” 6,ст.21 и ул. ”Бл.Гебрев” бл.15.

ЧЕТВЪРТЪК: 14.00ч. -16.00ч.


Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Перник

                                      УВЕДОМИТЕЛНО    ПИСМО
                            РУ- ВТОРО при ОДМВР- ПЕРНИК
Рег № 3796р - 1350/06.02.2017 г.
До  гр.Перник. ул „Рашо Димитров“ бл,87, 89, 91 ,93, 95, ул.Бучински път“ бл.1, 3, 5, 20, 10, 16, частни имоти и с.Големо Бучино, обл.Перник.
До представителите на етажната собственост / живущи на адреса, собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти.
Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете :
Имена : Росен Тасев
Длъжност : Полицейски инспектор
Служебен телефон : 076/670031 -134
Служебен адрес : гр. Перник, ул“ Минск“ №6, ст.26
В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с :
Дежурната част на Районното управление – Второ РУ Перник.
Отговарящо за района в който живеете:
Служебен телефон : 076/670031
Служебен адрес : гр. Перник, ул“ Минск“ №6
В случай, че имате бележки към реакцията на РУ-Второ по подадени сигнали, моля да се свържете с :
Дежурната част на ОДМВР-Перник
Служебен телефон : 076/676370
Служебен адрес : гр. Перник, ул“ Самоков“ №1
В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР-Перник по подадени сигнали, моля да се свържете с :
Дирекция „Инспекторат“- МВР/ София/
Служебен адрес : гр.София, ул “6 –ти Септември“ №29
Имейл адрес:[email protected]
В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля да се свържете с :
Дирекция „ Вътрешна сигурност“ – МВР /София/
Телефон за подаване на сигнали: 02/ 9822222
Служебен адрес : гр. София, ул. “6 –ти Септември“ №29
Имейл адрес:www.nocorr.mvr.bg

                                                  Началник на Второ РУ – ОДМВР Перник:………………….
                                                             /Иван  Зеленков/                                                                             

ТРЕТИ  РАЙОН – отговорник

Красимир Крумов – полицейски инспектор

Граници на района: от север ПП-І-6, от юг границата с РУП-Радомир, местността ”Баро чешма”, от изток границата с УП-Рударци, от запад кв. Църква и селата Кралев дол, Студена, Боснек, Чуйпетлово и прилежащите им землища.

Приемна- ул.”Минск” 6,ст.20 и кметствата на селата и кв.Църква.

На територията на района се обособяват два микрорайона, както следва:

РАЙОН 3-А

Красимир Крумов – полицейски инспектор            

Микрорайонът обхваща кв.Църква

Приемна кв. ”Църква -кметството.

ПОНЕДЕЛНИК: 10.00ч. -12.00ч.

СРЯДА: 10.00ч. -12.00ч.

Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Перник

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ПЕРНИК
ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ОДМВР - ПЕРНИК
2304 ГР. Перник, ул. Минск № 6, тел. /факс 076 670 031

УРИ 3796р-1350/06.02.17г.

До гр/с……………………ул. ……………………………..№ ……………….бл. …. вх……….

         До представителите на етажната собственост/живущи на адреса , собствениците, обитателите, и ползвателите на самостоятелни  обекти

Служителят на МВР отговарящ за района в който живеете : 
Красимир Крумов - полицейски инспектор , служебен телефон : 076/676115, служебен адрес: гр. Перник, ул. „Минск” 6, ет.2 стая №20
 

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с дежурната част на районното управление отговарящо за района, в който живеете :
 Гр. Перник, ул. „Минск” № 6 , тел. : 076/670031, 076/672181

В случай, че имате бележки към реакцията на Второ РУ по подадените сигнали, моля да се свържете с :
Дежурна част на ОДМВР – Перник тел. 076/676370
Гр. Перник, ул. „Самоков”№1

В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР по подадените сигнали моля моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат”-МВР София
Служебен адрес – гр. София, ул. „6-ти септември” №29

В случай на корупционни действияна служители на МВР, моля да се свържете  Дирекция „Вътрешна сигурност” – МВР София
Тел. подаване на сигнали : 02982 22 22
Служебен адрес – гр. София, ул. „6-ти септември”№ 29
Имейл адрес : www.nocorr.mvr.bg             

                                                                                 НАЧАЛНИК ВТОРО РУ ПЕРНИК
                                                                                            /ИВАН ЗЕЛЕНКОВ/

РАЙОН 3-Б

Адриан Петров – младши полицейски инспектор          

Микрорайонът обхваща селата Кралев дол, Студена, Боснек, Чуйпетлово и прилежащите им землища

Приемни - кметствата на селата Кралев дол и Студена

ВТОРНИК: 10.00ч. -12.00ч.

Приемни - кметствата на селата Чуйпетлово и Боснек

ЧЕТВЪРТЪК: 10.00ч. -12.00ч.

Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Перник

                                      УВЕДОМИТЕЛНО    ПИСМО
                            РУ- ВТОРО при ОДМВР- ПЕРНИК
Рег № 3796р - 1350/06.02.2017 г.
До  гр.Перник. ул „Рашо Димитров“ бл,87, 89, 91 ,93, 95, ул.Бучински път“ бл.1, 3, 5, 20, 10, 16, частни имоти и с.Големо                               ВТОРО РУ-ПЕРНИК,  ПРИ ОДМВР-ПЕРНИК

           Рег. № 3796р-1482/2017 г.

           До гр. Перник, ул. _____________________________, № _______, бл. _____, вх. _____

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса , собствениците, обитателите, и ползвателите на самостоятелни  обекти
Служителят на МВР отговарящ за района в който живеете :

Адриан Петров - младши полицейски инспектор, служебен телефон : 076/676125, служебен адрес: гр. Перник, ул. „Минск” 6, ет.2, стая № 21
 
В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с дежурната част на районното управление отговарящо за района, в който живеете :

гр. Перник, ул. „Минск” № 6 , тел. : 076/670031

В случай, че имате бележки към реакцията на Второ РУ-Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с :

Дежурна част на ОДМВР – Перник тел. 076/676370
Гр. Перник, ул. „Самоков” № 1

В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР по подадените сигнали моля моля да се свържете с:

Дирекция „Инспекторат”-МВР София
Служебен адрес – гр. София, ул. „6-ти септември” № 29

В случай на корупционни действия на служители на МВР, моля да се свържете  Дирекция „Вътрешна сигурност” – МВР София

Тел. подаване на сигнали : 02/982 22 22
Служебен адрес – гр. София, ул. „6-ти септември”№ 29
Имейл адрес : www.nocorr.mvr.bg

 

                                                                       НАЧАЛНИК НА
                                                                       ВТОРО РУ-ПЕРНИК:_______________
                                                                                                      / ИВАН ЗЕЛЕНКОВ/                                                           

 

ЧЕТВЪРТИ РАЙОН, УЧАСТЪК – РУДАРЦИ - отговорник

Асен Григоров – полицейски инспектор        

Граници на район: селата Драгичево, Рударци, Кладница и прилежащите им землища и вилни зони към тях.

Приемни - кметствата на трите села.

На територията на района се обособяват два микрорайона, както следва:

РАЙОН 4-А

Георги Георгиев – младши полицейски инспектор              

Микрорайонът обхваща село Драгичево и прилежащите землища и вилни зони.

Приемна –сградата на кметство с.Драгичево

СРЯДА: 14.00ч. -16.00ч.

РАЙОН 4-Б

Асен Григоров – полицейски инспектор            

Микрорайонът обхваща селата Рударци и Кладница и прилежащите землища и вилни зони към тях.                                                                                                                    
Приемна – кметството на с.Рударци

ПОНЕДЕЛНИК: 14.00ч. -16.00ч.

Приемна – кметството на с.Кладница

ЧЕТВЪРТЪК: 14.00ч. -16.00ч.

Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Перник

                                         РУ- ВТОРО при ОДМВР- ПЕРНИК
Рег № 3796р - 1350/06.02.2017 г.
До гр………………………………..ул……………………№…….бл……….вх……….
До представителите на етажната собственост / живущи на адреса, собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти.
Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете :
Имена : Асен Богомилов Григоров
Длъжност : Полицейски инспектор
Служебен телефон : 076/670031 -120
Служебен адрес : гр. Перник, ул“ Минск“ №6
В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с :
Дежурната част на Районното управление – Второ РУ.
Отговарящо за района в който живеете:
Служебен телефон : 076/670031
Служебен адрес : гр. Перник, ул“ Минск“ №6
В случай, че имате бележки към реакцията на РУ-Второ по подадени сигнали, моля да се свържете с :
Дежурната част на ОДМВР-Перник
Служебен телефон : 076/676370
Служебен адрес : гр. Перник, ул“ Самоков“ №1
В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР-Перник по подадени сигнали, моля да се свържете с :
Дирекция „Инспекторат“- МВР/ София/
Служебен адрес : гр.София, ул “6 –ти Септември“ №29
Имейл адрес:[email protected]
В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля да се свържете с :
Дирекция „ Вътрешна сигурност“ – МВР /София/
Телефон за подаване на сигнали: 02/ 9822222
Служебен адрес : гр. София, ул. “6 –ти Септември“ №29
Имейл адрес:www.nocorr.mvr.bg

                                                               Началник на Второ РУ – ОДМВР Перник:

                                                                                                     Подпис, печат