МВР

ОД Перник

 

Статистически данни

 Статистика за състоянието на престъпността в ОДМВР Перник за периода-01-01-31-12-2020

 Статистика за състоянието на престъпността в ОДМВР Перник за периода01-01-30-06-2020

Статистика за състоянието на престъпността в ОДМВР Перник за периода 01-06-31-12-2019-Рі (1)

Статистика за състоянието на престъпността в ОДМВР Перник за периода 01-06-31-12-2019-Рі (1)

Статистика за състоянието на престъпността в ОДМВР Перник за периода 01-01-31-12-2018

Статистика за състоянието на престъпността в ОДМВР Перник за периода 01-01-31-12-2017

Статистика за състоянието на престъпността в ОДМВР Перник за периода 01.01-30.06.2018

Статистика за състоянието на престъпността в ОДМВР Перник за периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г. /xls - 312 kB/

Статистика за състоянието на престъпността в ОДМВР Перник за периода 01.01.2016 г. -31.12.2016 г. /xls - 312kB/


Статистика за състоянието на престъпността в ОДМВР Перник за периода 01.01.2016 г. -30.06.2016 г. /xls - 302kB/


Статистика за състоянието на престъпността в ОДМВР Перник за периода 01.07.2015 г. -31.12.2015 г. /xls - 312kB/

 

Статистика за състоянието на престъпността в ОДМВР Перник за периода 01.01.2015 г. -30.06.2015 г. /xls - 312kB/

 

Статистика за състоянието на престъпността в ОДМВР Перник за периода 01.01.2014 г. -31.08.2014 г. /xls - 250kB/

 

Статистика за състоянието на престъпността в ОДМВР Перник за периода 01.07.2014 г. -31.12.2014 г. /xls - 250kB/