МВР

ОД Перник

 

ОБЯВА№313000-9371/06.11.17г. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА чл.18,ал.1,т.1 от ЗОП с предмет:“Изграждане на помещения за задържане в РУ Брезник“

23 яну 2018

Документация-Брезник-арести
!Проект на Договор ЗОП
Образци на документи
Обявление
ЗАДАНИЕ-приложение 1А
Решение
СЪОБЩЕНИЕ
ПРОТОКОЛ ЗОП 08.01.2018 г.
ПРОТКОЛ 2 - 23.01.2018 г.
ПРОТОКОЛ 3 -05.02.2018 г.
ДОКЛАД - ЗОП
РЕШЕНИЕ - 23.02

 28 февруари 2018 | 16:23