МВР

ОД Перник

 

ОБЯВА № 313 р - 3641 0т 17.03.2017 г. по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Комплексно техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили, мотоциклети и агрегати собственост на ОДМВР Перник, с включени резервни части, материали и конс...

17 мар 2017

ОБЯВА № 313 р - 3641 0т 17.03.2017 г. по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Комплексно техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили, мотоциклети и агрегати собственост на ОДМВР Перник, с включени резервни части, материали и консумативи” .

Документация.rar

Обява.pdf

Срокът за получаване на оферти е удължен до 17.30 часа на 30.03.2017г. като се запазят всички условия на вече публикуваната “ОБЯВА №313р-3641/17.03.2017г.”;
Дата, място и час на отваряне на офертите : 31.03.2017г. в 10.00 ч. в  ОДМВР- Перник, ул."Самоков" №1, сграда на 01 РУ Перник, зала ет.2.
Могат да присъстват представители на участниците.
28.03.2017 г.

Протокол на комисията. pdf

 23 май 2017 | 16:49