МВР

ОД Търговище

 

За областта

 

     Област Търговище е разположена в Североизточна България. На север граничи с областите Русе и Разград, на изток с област Шумен, на юг - със Сливен, и на запад - с Велико Търново. В границите си включва земи от Дунавската равнина - на север, и от Предбалкана -  на юг. В областта има 5 града и 191 села. Областен център е гр. Търговище. Има 5 общини.- Търговиоще, Попово, Омуртаг, Опака и Антоново. Населението на Търговищка област според преброяването през 2011 г. е 120 818 души. През последните години се наблюдава посте­пенно намаление на населението на областта. Отрицателен прираст е регист­риран във всички  нейни общини.

     Релефът  на областта представлява  съчетание от хълмове и равнини. Територията  й включва източната част на Дунавската равнина, поповските  части от разградските хълмове, източната част на Предбалкана и Лиса планина. Най-големите реки в областта са Черни Лом, Врана и Голямата.

     Област Търговище е с голямо транспортно значение. Тя се пресича от автомагистрала "Хемус" и жп линията София-Варна.

     Областта се обслужва от първокласния път І-4, с европейска категоризация Е772, по направлението София - Севлиево - В. Търново - Търговище - Шумен - Варна. Вътрешнорегионалните връзки се обслужват от второкласните пътища ІІ-49 Тутракан-Разград-Търговище и ІІ-48 Омуртаг-Котел-Градец (Сливен) в посока север-юг и ІІ-51/Бяла -Русе-Попово-Лозница/ - Е70 (Русе-Варна) и ІІ-74 (Преслав-Търговище - Дралфа), както и от множество третокласни пътища с обща дължина 342 км.

     Стратегическото положение, благоприятните климатични и географски условия, богатството на природното и културното наследство са предпоставки за развитие на разнообразни алтернативни форми на туризъм, както и на икономически дейности, свързани с туристическия сектор. В Търговищка област има условия за ловен и еко-туризъм. Добре развито е селското стопанство. Вината от сортoвете Шардоне и Мускат от региона на Търговище са известни по цял свят.

     За туристите и гостите на областта, интересуващи се от историята й, интерес биха представлявали експозиции на Исторически музей-Търговище, както и на музеите в градовете Попово и Омуртаг. Музеят в Търговище има две експозиции – археологическа, разположена в сградата на бившето училище “Хаджи Руси”/1907 г./ и етнографска, разположена в къщата на ескиджумайския търговец Хаджи Ангел Хаджи Друмев, представляваща образец на възрожденската жилищна архитектура, построена и зографисана през 1863 г. от тревненски майстори. В гр. Търговище могат да бъдат разгледани къщите-музеи на знаменосеца на Ботевата чета Никола Симов-Куруто, и на известния художник-живописец Никола Маринов, сред чиито студенти като професор в Художествената академия са били  Илия Бешков, Александър Жендов, Илия Петров. Името на майсора на акверела носи и Художествената галерия в гр. Търговище. Интерес представляват Беломорската етнографска сбирка в с. Светлен, община Попово, и Капанската етнографска сбирка в с. Садина, община Попово.

     Сред по-значимите паметници на културно-историческото наследство в област Търговище са: ранновизантийската средновековна крепост “Мисионис”, намираща се на 7 км от гр. Търговище в местността “Парка”; защитената местност “Римски мост” край с. Стеврек, община Антоново; църквите: “Успение Пресветия Богородици” в гр. Търговище – с уникална архитектура от 1851 г., храм “Св. И. Рилски” в гр. Търговище – с уникален иконостас, църквата в с. Черковна, община Търговище – датираща от XIII-XIV-ти век , църквите “Св. Димитър” и “Св. Арх. Михаил”, съответно в градовете Омуртаг и Попово, построени през XVIII-ти в., както и джамиите в гр. Търговище и гр. Омуртаг, построени съответно през XVIII-ти и началото на  XIX-ти век.