МВР

ОД Търговище

 
Таблица за състоянието на престъпността на територията на ОД МВР - Търговище към 31.12.2021 г. (.xls) 
Таблица за състоянието на престъпността на територията на ОД МВР - Търговище към 30.06.2021 г. (xls)
Таблица за състоянието на престъпността на територията на ОД МВР - Търговище към 31.12.2020 г. (.xls) 
Таблица за състоянието на престъпността на територията на ОД МВР - Търговище към 30.06.2020 г. (xls)

Таблица за състоянието на престъпността на територията на ОД МВР - Търговище към 31.12.2019 г. (.xls)

Таблица за състоянието на престъпността на територията на ОД МВР-Търговище към 30.06.2019 г. (.xls)

Таблица за състоянието на престъпността на територията на ОД МВР - Търговище към 31.12.2018 г. (.xls)

Таблица за състоянието на престъпността на територията на ОД МВР - Търговище към 30.06.2018 г. (.xls)


Таблица за състоянието на престъпността на територията на ОД МВР - Търговище към 31.12.2017 г. (.xls)

 

Таблица за състоянието на престъпността на територията на ОД МВР - Търговище към 30.06.2017 г. (.xls)

Таблица за състоянието на престъпността на територията на ОД МВР - Търговище към 31.12.2016 г. (.xls)

 

Таблица за състоянието на престъпността на територията на ОД МВР - Търговище към 30.06.2016 г. (.xls)

 

Таблица за състоянието на престъпността на територията на ОД МВР - Търговище към 31.12.2015 г. (.xls)

 

Таблица за състоянието на престъпността на територията на ОД МВР - Търговище към 30.06.2015 г. (.xls)

 

Таблица за състоянието на престъпността на територията на ОД МВР - Търговище към 31.12.2014 г. (.xls)

 

Таблица за състоянието на престъпността на територията на ОД МВР - Търговище към 31.08.2014 г. (.xls)