МВР

ОД Търговище

 

Отчети

ОТЧЕТ-АНАЛИЗ за дейността на ОД МВР-Търговище по основните направления на дейност през 2018 година

ОТЧЕТ-АНАЛИЗ за дейността на ОД МВР-Търговище по основните направления на дейност през 2017 година

ОТЧЕТ-АНАЛИЗ за дейността на ОД МВР-Търговище по основните направления на дейност през първото полугодие на  2017 година

ОТЧЕТ-АНАЛИЗ за дейността на ОД МВР-Търговище по основните направления на дейност през 2016 година

 

ОТЧЕТ-АНАЛИЗ за дейността на ОД МВР-Търговище по основните направления на дейност през 2015 година

 

През 2015 г. в областта е налице тенденция на намаляване броя на престъпленията, извършени от млади хора

 

ОТЧЕТ-АНАЛИЗ за резултатите от дейността на ОД МВР-Търговище през 2014 година

 

ОТЧЕТ-АНАЛИЗ за работата на ОД МВР-Търговище по основните направления на дейност през 2013 г.

 

ОТЧЕТ-АНАЛИЗ за работата на ОД на МВР-Търговище по основните направления на дейност през 2012 година

 

ОТЧЕТ-АНАЛИЗ за работата на ОД на МВР-Търговище по основните направления на дейност през 2011 година

 

Четирима загинали по пътищата на областта ни през лятото на 2012 г., всички - по пътя София - Варна