МВР

ОД Търговище

 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ТЪРГОВИЩЕ

адрес: гр. Търговище – 7700,  ул. „Спиридон Грамадов“ № 36
Автоматична телефонна централа – тел. 0601/6-00-91
Оперативна дежурна част - тел. 0601/6-03-23; 0601/6-37-97
e-mail: [email protected]

    Директор – старши комисар Мариан Михайлов
Приемно време на Директор на ОД МВР – Търговище:
всеки вторник: 16.30 – 17.30 часа

    Зам. директор -
    
    Отдел „Охранителна полиция“
Началник: комисар Димитър Димитров, тел. 0601/6-02-58
Приемно време на началник отдел "Охранителна полиция":
всяка сряда: 16.30 до 17.30 часа

     Пресцентър на ОД МВР – Търговище
Регионален говорител на МВР – Ани Кръстева, тел. 0601/6-02-81; 0601/6-44-52
e-mail:   [email protected]

     Сектор „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ – Търговище
адрес:   местност „Първи долап“
Началник - главен инспектор Иван Стефанов
гише „Подаване на документи и получаване на СУМПС“- тел. 0601/6-02-45
гише „Регистрация на ППС“ - тел. 0601/6-03-82
гише „Административно-наказателна дейност“ - тел. 0601/6-03-88
Приемно време на началник: понеделник, сряда и петък от 11.00 ч. до 12.00 ч.
e-mail: [email protected].

     Сектор „БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ “– Търговище
адрес: бул. „Трайко Китанчев“ № 39
Началник – Румянка Атанасова, тел. 0601/6-03-55
тел. за справки: 0601/6-04-25; 0601/6-02-62
Работно време на гишетата: 08.30 – 17.30 часа
Приемно време на началник: вторник и четвъртък от 14.00 ч. до 15.00 ч.

     Група „МИГРАЦИЯ“ – Търговище 
адрес: бул. „Трайко Китанчев“ № 39
Началник - тел. 0601/6-04-24
тел. за справки: 0601/6-02-68; 0601/6-04-26
Работно време на гише: 08.30 – 17.30 часа
Приемно време на началник: сряда от 14.00 ч. до 15.00 ч.

     РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – Търговище
адрес: гр. Търговище – 7700,  бул. „Трайко Китанчев“ № 39
е-mail: [email protected]
Оперативна дежурна част – тел. 0601/6-04-60

Началник РУ-Търговище - главен инспектор Светлин Петев, тел. 0601/6-03-87
Приемно време на началник РУ-Търговище: всеки четвъртък от 11.00 ч. до 12.00 ч.
Приемно време на началник сектор "Охранителна полиция" в РУ-Търговище: всеки вторник от 16.00 ч. до 17.00 ч.

     Детска педагогическа стая
Инспектори: Бойко Янакиев - тел. 0601/6-04-62

     РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – Попово
адрес: гр. Попово – 7800,  ул. „Райко Даскалов“ № 18
e-mail: [email protected]
Оперативна дежурна част - тел. 0608/4-25-07; 4-25-08

Началник: РУ – Попово
- главен инспектор Ивелин Христов, тел. 0608/4-25-11
Приемно време: всеки вторник 10.00 – 12.00 часа

     РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – Омуртаг
адрес: гр. Омуртаг – 7900,  ул. „Иван Вазов “ № 2
e-mail: [email protected]
Оперативна дежурна част - тел. 0605/6-37-21; 0601/6-05-10

Началник:
РУ – Омуртаг - главен инспектор Борислав Борисов, тел. 0605/6-21-25
Приемно време: всяка сряда 9.00 – 11.00 часа

     ПОЛИЦЕЙСКИ УЧАСТЪК – Опака
тел. 06039/22-15
Началник: Участък-Опака - старши инспектор Светлозар Станчев
Приемно време: всеки четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч.

     ПОЛИЦЕЙСКИ УЧАСТЪК – Антоново
тел. 06071/22-38
Началник Участък-Антоново - старши инспектор Дончо Дончев
Приемно време: всеки понеделник от 10.00 ч. до 12.00 ч.