МВР

ОД Търговище

 

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИТЕ ОТ ГРЪМОТЕВИЧНИ БУРИ


В България пикът им е през м. юни

 

Какво представляват гръмотевичните бури?
В повечето случаи мълнията започва да се образува в долната част на буреносния облак. Между отрицателно заредените облачни елементи и положително заредената земна повърхност под облака се създава електрично поле, тъй като се развива много висока температура – понякога над 18000оС. Мълнията има ослепителен блясък и е съпроводена от оглушителен гръм, които е в резултат на внезапното разширяване на въздуха и последващо го свиване.
Между светкавицата и гръмотевицата има интервал от време  поради по- голямата скорост на светлината, така че като видите светкавицата, бройте до 10. Ако гърмът дойде след това число, значи е достатъчно далеч. Ако не успеете да преброите до 10, опасността е голяма.
Един от феномените на природата са “кълбовидните” мълнии.
Кълбовидните мълнии се срещат по-рядко и не са така добре разгадани. Те представляват светещо кълбо с диаметър 25-30см и се движат хаотично.
Живеят само няколко секунди, след което изчезват тихо или с взрив. При влизане в стаята на “кълбовидна”мълния специалистите препоръчват да не се осъществява абсолютно никакво движение, защото и най-малкото движение на въздуха може да ги взриви и да нанесат големи щети.
В света всяка секунда падат около 100 мълнии. Установено е ,че ако поради глобалното затопляне температурата на земята се повиши с 1о С, в атмосферата ще бушуват 5 пъти повече бури, отколкото сега.
В нашата страна максимумът на гръмотевичните бури е през месец юни . Средно 7-8 дни са с гръмотевични бури, като през отделните години броят им е достигал 15-20. Повече мълнии падат в местата с подпочвени води, във водните басейни, залесените им брегове, местата с рудни залежи.
Мълнията може да предизвика пожар, да извади от строя трафопостове, електрически инсталации, уреди и системи. Тя може да порази тежко и дори смъртоносно хора и животни.
По данни на ООН ежегодно в света загиват 300000 души, поразени от “Стрелите на Зевс”-мълниите, а за България жертвите са между 10 и 15 човека.
Това налага всеки от нас да знае правилата за поведение и действие при гръмотевични бури.


Ако сте сред природата и започне гръмотевична буря:


-Стойте далече от метални стълбове, стърчащи канари, самотни дървета със стърчащи навън клони. Когато дъждът намокри дърветата, те стават силно проводими и привличат мълниите.


-Не се установявайте на естествени височини и в края на горички;


-Не устройвайте къмпинги на открити полета и хълмове.


-Ако сте в гора,  застанете между две дървета, отстоящи на разстояние най-малко 3 метра едно от друго.


-Ако сте в група, стойте/движете се/ на 3-5 метра един от друг, за да избегнете опасността една мълния да порази цялата група. Струпването на много хора на едно място е опасно, защото дишането и изпарението увеличават проводимостта на въздуха.


-Отдалечете се от електропроводи за високо напрежение.


-Стойте настрани от метални конструкции, люлки, пързалки, спортни съоръжения, огради, парапети. Не се подслонявайте в беседки с ламаринени покриви.


-Не дръжте и  не се хващайте за метални предмети, включително и такива с дървена дръжка/мотики, коси, брадви, вили, триони и др./ Всичко метално,  което е близо до нас, увеличава проводимостта, а мълнията се стреми да се движи по места, където проводимостта е най-висока. Мобилните телефони, фотоапаратите,  риболовните пръчки, са често удряни от мълния. Опасност има и ако сте с с чадър с метален връх, с метални токчетата на обувките,  с метални обеци, часовници, пръстени, гривни, медалиони, както и други метални вещи. Ако в чантата си държите метални предмети, по- безопасно е да се освободите от тях. Вие си решавате дали и как да се освободите, но е добре те да са на повече от 20-30 метра от вас.


-Ако по време  на буря се намирате на открито (в гората, в полето), задължително изключете мобилния си телефон.


-При прогноза за гръмотевични бури за  предпочитане е да облечете  връхна дреха с метални електропроводими детайли и аксесоари като ципове, ленти и др. За да се обясни противоречието между този и предходния съвет, трябва да се уточни, че тези аксесоари биха помогнали при неизбежно привличане на мълнията,  като отклонят от тялото ни електрическия ток, който ще изтече през тях в почвата /явлението е известно като контурна дъга/


-Не стойте върху мост по време на гръмотевична буря


-Ако сте във близост до воден басейн и ловите риба, веднага оставете въдицата  и се отдалечете. Никога не поставяйте рибарските кукички в джоба на ризата си, защото ще привлекат мълнията към сърцето ви.


-Ако бурята ви изненада в река, езеро или басейн, незабавно излезте от водата и се отдалечете.


-В случай, че сте с лодка или сърф в морето, бързо тръгнете към брега,  защото водата има по-висока проводимост от въздуха.


 -Опасно е язденето и стоенето в близост до стада домашни животни. Мократа козина на животните превлича мълнията.


- Не стойте в близост до крави, коне, биволи и други големи четириноги животни, тъй като са значително по-силно застрашени от хората поради по-голямото възникващо напрежение между предните и задните крака.


-Ако сте във високите части на планината, подходящи места за подслоняване са дълбоките пещери. Застанете най-малко на 3 метра от входа на пещерата и се старайте да има поне един метър свободно пространство от двете ви страни. Не се подслонявайте близо до входа на пещери и скални навеси. Мълниите могат да преминат през цепнатините, особено ако по тях се стича вода.


-Ако сте на  открито поле по време на гръмотевична буря, вие сте  се явявате най-високата точка в околността и привличате мълнията. Затова клекнете, прилепвайки плътно краката си, тъй като разкрачената стойка при допира с почвата създава разлика в електрическия потенциал между двата крака, наведете главата надолу и притиснете колене до гърдите си. Със скръстени ръце обхванете глезените на краката си.


-Ако почувствувате изтръпване на кожата и настръхване на косите, това означава неизбежна мълния, насочена към вас. Ако сте изправени, незабавно се хвърлете на земята - първо на колене с ръце върху земята, и след това бързо легнете. Така електричеството ще премине през раменете и ръцете ви, пропускайки гръдния кош. На поразен от мълния човек веднага започнете непряк сърдечен масаж с интензивност 80-90 пъти в минута. На всяко петнадесето притискане на гърдите правете изкуствено дишане уста в уста. Започне ли да бие сърцето, търсете лекар  на тел. 112.


-Ако сте в превозно средство, прекратете временно пътуването и останете в превозното средство. Автомобилът е едно от най-защитените места по време на гръмотевична буря. Това е така, защото електричеството преминава по бронята и „изтича” в земята. Единственото, което трябва да направите, е да се прибере антената и да не  отваряте вратите и прозорците. Ако падне гръм по време на движение, проверете гумите на колата-ако са обгорели,  могат да се спукат. Ако все пак решите да продължите пътуването, изберете подходяща скорост. Лошата видимост, паднали клони и дървета, поразени от мълнията семафори и светофарни уредби, могат да ви изненадат неприятно.


-Ако сте с мотоциклет или велосипед, веднага слезте и се отдалечете от него.


-Ако се намирате в къщи или на работното място, изключите от мрежата телевизора, кабела от външната антена, компютъра и останалите електрически уреди. Затворете вратите и прозорците. Не излизайте на терасата. Стойте далече от чешми, балконски врати и прозорци. В незащитена от гръмоотвод къща не трябва да се говори по телефон. Не изполвайте банята, докато премине бурята. Металните водопроводни тръби провеждат електричеството.


-Ако сте на улицата, не стъпвайте върху метални капаци и решетки на уличните шахти. Стойте далече от дървета, електрически стълбове и жици, улични лампи.  


-Ако в резултат на гръмотевичното попадение има разкъсан електропровод и електроподаването в мрежата не се е изключило автоматично, уведомете “Електроснабдяване“, за да се предприемат мерки за отстраняване на повредата и предпазване на населението от токови удари.


За защита на сградите от пряко попадение на мълнии се изграждат мълнии приемници и мълниеотводи. Мълниезащитната инсталация на всяка сграда трябва да бъде периодично проверявана.