МВР

ОД Търговище

 

Как да използваме газовите бутилки безопасно?

 

 Във връзка със зачестилите случаи на взривяване и предизвикване на пожари при експлоатация на бутилки с газ в страната загинаха много граждани, а други бяха ранени. Претърпени бяха и значителни материални шети – както от потърпевшите, така и от други граждани. Тези случаи не подминаха и Търговищка област. От взривена газова бутилка през 2008 г. сериозно пострадаха две жени от гр. Търговище, които по-късно починаха в болница.

За да бъдат предотвратени произшествията, пожарите и взривовете при използване на бутилките с пропан-бутан както за битови, така и за други нужди, гражданите трябва да спазват следните изисквания:

• Бутилките да бъдат изправни/да имат маркировка за тегло; да имат клеймо за последния технически преглед; да имат клеймо за следващия технически преглед – месец, година; да не е изтекъл срока за годност или за техническия преглед; да не е повреден вентила, опорния пръстен, да няма външна корозия и механична повреда/

• Ползването да става само в проветриви помещения

• Присъединителният маркуч да не е напукан и съединянията да са здрави

• Да не се ползват маркучи с по-голяма дължина от 1,5 м

• Да не се съхранява в близост до отоплителни уреди

• Да не се ползва в помещения под кота 0

• Да не се допуска прегряване на бутилката за газ и присъединителните връзки. Газовите уреди да се нагряват до температура, не по-висока от 40 градуса.

• Да не се оставят без наблюдение газовите инсталации при експлоатация

• Да не се препълват при пълнене, а да се пълнят до 80% от обема им. За целта газовите бутилки за бита да се пълнят на сертифицирани пълначни пунктове, оборудвани  с електронна везна и електронно регулиране на количеството газ при пълнене.

• При транспортиране на бутилките за газ същите да се укрепват и да се вземат мерки да не се повреди вентила. Гражданите трябва да знаят, че не се допуска да превозват бутилки за газ с обществения транспорт

• Да се ползват само освидетелствани бутилки за газ от лицензирани пунктове за технически надзор на съдовете под налягане.

• В случай на откриване изтичане на газ от бутилка или инсталация:
- уведомяват се всички хора в близост да се евакуират
- прекратяват се всички действия, свързани с искрообразването или ползването на пламък
- вземат се бързи мерки за отстраняване изтичането на газ
- проветряват се загазованите помещения