МВР

ОД Търговище

 

Новини

Промени за избягване струпването на големи групи от граждани в звената за административно обслужване на МВР
С Държавен вестник бр.28, обн. 24.03.2020 г., е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно закона е предвидено, че  срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г.  се удължава с 6 месеца.


В посочения срок на удължаване тези лични карти ще са валиден идентификационен документ за самоличност, а СУМПС – валидни индивидуални удостоверителни документи за правоспособност за управление на моторно превозно средство, само на територията на Република България.

Тъй като предоставянето на административни услуги по издаване на български лични документи няма да преустановява своя режим на работа, по желание на тези граждани ще могат да им се издават нови документи и преди изтичане на удължения 6-месечен срок.

Удължава се срокът на валидност на документите на дългосрочно и постоянно пребиваващи чужденци в България, както и на гражданите на ЕС и техните семейства.
В Закона за чужденците в Република България се дава възможност на чужденец с продължително пребиваване в Република България, на който срокът за пребиване изтича в срока на обявено извънредно положение, да може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение. Срокът на обявеното извънредно положение не се счита за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване.
Продължително пребиваващ чужденец, на който разрешеното продължително пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение  може да влезе на територията на страната без наличие на виза в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение.

Сроковете на разрешенията по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, които изтичат по време на действието на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се удължават с два месеца от отмяната му.

Промените ще допринесат за избягване струпването на големи групи от граждани в звената за административно обслужване за прием на заявления.

25 мар 2020

Пропускателен режим за земеделски производители и животновъди

Те ще бъдат пропускани през контролно-пропускателните пунктове при определени условия на база заповед на министъра на здравеопазването
Земеделски стопани и животновъди ще бъдат допускани до ниви, овощни градини, лозя, оранжерии и други земеделски земи, както и до животновъдни обекти, пчелини и водни обекти за отглеждане на аквакултури  за извършване на необходимите мероприятия по сеитба, пръскане, почвообработка, грижи за животните, рибата и други.

Преминаването през съществуващите КПП по т. 2 от Заповед РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването ще става след легитимиране с един от следните документи:


1. Удостоверение за регистрация по Наредба 3, като земеделски стопанин (зелено картонче). Ако не е заверено за 2020 година важи заверката и за 2019 г. или

2. Служебна бележка, издадена от земеделски производител, удостоверяваща че преминаващото лице е негов служител или;

3.Удостоверение за регистрация на животновъден обект (ферма, рибовъден обект или пчелин).

Ще се допуска преминаването на превозни средства, които превозват семена, посадъчен материал, торове, препарати, полева техника, фуражи и други, необходими за извършване на земеделските, животновъдните и рибовъдните дейности.

Земеделските стопани и животновъди ще бъдат допускани до областните центрове при  необходимост от подаване на документи в ОД „Земеделие”, ОС”Земеделие”, ОД на ДФ”Земеделие” и Областните дирекции по безопасност на храните, или при необходимост от посещение на агро-аптеки, магазини за резервни масти, техника и оборудване, както и други, необходими за осъществяване на земеделска дейност.


24 мар 2020

МВР предоставя бланка на декларация, която да улесни гражданите за придвижване през КПП в областните градове

Бланката е прикачена под съобщениетоЗа да се избегнат излишни струпвания и опашки от граждани пред общините и гишетата на дирекция „Български документи за самоличност“ за смяна на адрес и отразяването му в личните карти, в спешен порядък бе изготвена бланка за декларация. Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г.

Припомняме, че от 00:00 часа  21.03.2020 г. на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.
Н
а изходните артерии на областния център Търговище са изградени 5 такива пункта.


Декларация
Декларация

23 мар 2020

В община Търговище бе проведена извънредна пресконференция във връзка с изпълнението на предприетите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19

В срещата с медиите участваха директорът на областната дирекция и началникът на РУ-Търговище
Извънредна пресконфренция във връзка с разпространението на коронавируса и предприетите с цел ограничаване на заразата нови противоепидемични мерки бе проведена днес в община Търговище. По най-актуалната в последно време тема пред журналистите говориха кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров, областният управител Митко Стайков, директорът на ОД МВР-Търговище ст. комисар Николай Ненков и началникът на РУ-Търговище  гл. инсп. Иван Александров.

До момента в област Търговище, както и в обшина Търговише, няма гражданин, за когото да е установена положителна проба за заболяването COVID 19. От началото на разпространение на епидемията в областта са били карантинирани 179 души, за 22-ма от тях карантинният срок вече е изтекъл, т. е. към момента в областта под карантина са 157 души – стана ясно на срещата с медиите. Вече е получено дарение от маски, калцуни, ръкавици, дезинфектанти, на стойност около 10 хил. лв., от живеещ в друга част на страната търговищенец. Предстои да бъде получено и второ голямо дарение в помощ на борбата за ограничаване на заразата от работещо на територията на община Търговище предприятие – бе съобщено още на пресконференцията.

Една от основните дискутирани теми бе режимът на преминаване през изградените вчера на входно-изходните пътища на областния център Търговище 5 контролно-пропускателни пункта в изпълнение на въведените със заповед на министъра на здравеопазването от 20.03.2020 г. нови противоепидемични мерки. „На полицейските служители, които работят на контролно-пропускателните пунктове, се правят извънредни инструктажи преди застъпване на смяна. Те самите разясняват на хората, които желаят да пътуват, в какви случаи това е допустимо. Засега гражданите проявяват разбиране към новите мерки, благодарение на което по тези пунктове няма напрежение. Важното е всички да осъзнаят, че мерките не представляват ограничаване на правото им на придвижване, а целят запазване на здравето и живота им“ – каза пред медиите ст. комисар Николай Ненков.  
Той апелира всички да проявят необходимата отговорност и самодисциплина в сложната ситуация, и добави, че редуциране на излишните пътувания и предприемането на такива само при неотложна необходимост на този етап нямат алтернатива. Ст. комисар Ненков показа на медиите образец на  изготвената в МВР бланка-декларация, която се попълва от преминаващите през КПП граждани и е създадена за тяхно улеснение. И обясни, че празна бланка за попълване  може да се вземе както от полицейските служители на тези пунктове, така и да се изтегли от сайта за МВР. По думите му тези мерки са нови и за полицията и е резонно у гражданите да възникват различни въпроси, свързани с тях. Той  призова всички като общество да се обединим и да направим най-доброто за нас – категорично и безусловно да спазваме предприетите противоепидемични мерки, като по този начин проявим  отговорност към себе си и към близките си.

Директорът на областната дирекция оповести още, че във вчерашния ден са образувани първите на територията на областта две досъдебни производства по чл. 355 от НК, предвиждащ съгласно въведената наскоро спешна промяна до 5 години лишаване от свобода и глоба от 10 до 50 хил. лв. за всеки, който по време на разпространението на COVID-19 наруши карантината. Производствата са образувани в РУ-Попово и в РУ-Омуртаг.

Началникът на РУ-Търговище гл. инсп. И. Александров благодари на представителите на РЗИ, на местната власт и на различните държавни институции, с които полицията работи по изпълнение на мерките, целящи минимизиране на разпространението на коронавируса. Той увери присъстващите, че проверките, които полицейските служители извършват на хората, поставени под карантина, са ежедневни. Гл. инсп. Александров добави, че до момента служители на РУ-Търговище са съставили на граждани 18 акта за установяване на административно нарушение за неспазване на заповед на кмета на общината за въвеждане на противоепидемичните мерки, като най-често нарушенията са свързани със струпване на групи хора пред хранителни магазини.


22 мар 2020

В област Търговище продължават действията на полицията във връзка с ограничаване разпространението на коронавируса
От ОД МВР-Търговище уведомяват гражданите, че във връзка с въведените със заповед на министъра на здравеопазването от 20.03.2020 г. нови противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението на заболяването COVID 19, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г., на входно-изходните пътища на областния център гр. Търговище са изградени 5 контролно-пропускателни пункта. Те се намират на следните места:

1. На път I-4/София-Варна/ - в местността „Първи долап”
2. На изхода от кв. „Въбел” на гр. Търговище  - в посока гр. Попово
3. На пътя Търговище-Разград – след разклона за „Тракия Глас”, преди разклона за с. Давидово
4. В посока гр. Шумен – преди разклона за с. Васил Левски
5. В посока гр. В. Преслав – в квартал „Калково” на гр. Търговище


Напомняме на гражданите, че преминаването на лица се допуска само в случаи на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или на негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, медицински документ, документ за самоличност.

От областната дирекция уведомяват още, че се предвижда гратисен период до неделя за жителите на областния град, които в петък вечерта са отпътували извън града, да се приберат по домовете си. И напомнят, че е забранено посещението на паркове, детски площадки, детски градини и други открити места. Допуска се само разхождане на домашни любимци.

От ОДМВР-Търговище благодарят на гражданите, проявили разбиране и спазващи наложените противоепидемични мерки.
21 мар 2020

В РУ-Търговище е образувано досъдебно производство за разпространение на невярна информация, свързана с коронавируса
След бързи действия на криминалисти от РУ-Търговище е установен авторът на коментар в сформирана на териториален принцип група в популярна социална мрежа, който е бил публикуван там в 01,30 ч на днешната дата. Коментарът гласи, че от днес официално има корона вирус и в Търговище – твърдение, което не отговаря на действителността./до момента в града не е регистриран болен с това заболяване/.

Установено е, че авторът на коментара е 35-годишен мъж от село в община Котел, област Сливен, който имал жилище и в гр. Търговище. В обяснението си пред органите на реда същият е казал, че чул такова твърдение от свои познати на 19.03.2020 г. в гр. Търговище, на което повярвал, а впоследствие решил да го сподели в социалната мрежа – в група на хора,  свързани с гр. Търговище.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 326 от Наказателния кодекс по описа на РУ-Търговище.


20 мар 2020

От Интерпол предупреждават за възможни измами, свързани с COVID-19

На много места по света престъпници се възползват от момента на паника, за да въведат в заблуждение своите жертви в интернет пространството
Отчетено е предлагане за закупуване на медицински предпазни средства и другите защитни продукти в много интернет сайтове, фалшиви магазини и акаунти в социалните мрежи. След извършеното заплащане на заявените продукти, неподозиращите жертви не получават нищо в замяна. Това е един вид от финансовите измами, свързани с настоящата здравна криза, докладвани на Интерпол от членовете на световната организация. Съобщава се, че загубите на жертвите достигат много високи суми. Само за един документиран случай те са стотици хиляди долари. Този вид престъпления имат международен характер. Финансовата служба на Интерпол е получила информация от членките на организацията, че жертвите на престъпленията са главно от Азия, а извършителите са локализирани на различни места по света и главно в Европа.           
В един от случаите жертва от Азия е направила няколко плащания към различни банкови сметки. По-късно е установено, че банковите сметките са на името на различи лица, замесени в престъпна дейност на територията на Европа. На по-късен етап тези сметки са блокирани, но някои от плащанията вече са били препратени към други банкови сметки и не е било възможно да бъдат проследени.
Друга част от регистрираните престъпления са т.нар. телефонните  измами и „фишинг“.
Сценарият при телефонните измами - извършителите се свързват с жертвите, заявяват, че са представители на клиники и/или медицински служители, съобщават за близки, заразени от вируса и настояват за незабавно превеждане на средства за тяхното лечение.
При „фишинга“ извършителите използват електронната поща, изпращайки писма от името на национални или международни здравни организации. Целта им е да набавят допълнителна информация за разплащателните средства на жертвите или да ги подлъжат да отворят определени файлове, съдържащи зловреден софтуер. В повечето случай извършителите се представят с имена, близки до действащи компании, интернет сайтове, с цел въвеждане в заблуждение на жертвите.
Към настоящия момент Интерпол е взела участие в около 30 случая на измами, свързани с COVID-19, извършени на територията на Азия и Европа. Предприети са мерки за блокиране на 18 банкови сметки и замразяване на повече от 730 000 долара. Международната организация е издала лилав бюлетин във връзка с разпространилата се вирусна инфекция.

Препоръки от експертите на ИНТЕРПОЛ за противодействие на този вид престъпления:

•         Когато правите поръчка за предпазни средства, използвайки интернет пространството, следва да проверите дали лицето, представящо се за търговец, в действителност е такъв.
         -   Да се внимава от лъжливи/мними интернет сайтове, тъй като престъпниците много често ползват такива сайтове, които на пръв поглед са  като оригиналните;
-         Търсете отзиви на предишни клиенти за това дали са получили стоката, както е нейното качество и т.н.;
-         Внимайте при извършването на плащания към банкови сметки, които не са на територията на страната на търговеца;
-          Ако имате съмнение, че сте жертва на такава измама, незабавно уведомете банката, с цел спиране на плащането;
-             Не отваряйте линкове или приложения, изпратени от неизвестни потребители;
-             Отнасяйте се внимателно при получаването на e-mail от непознати лица, предлагащи медицинско защитно оборудване.   19 мар 2020